5 thông tin quan trọng về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

12/12/2020 10:26 GMT+7
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là một trong những giấy tờ quan trọng để NLĐ được hưởng các chế độ từ việc tham gia BHXH. Song không phải ai cũng hiểu rõ về loại giấy tờ này.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH dùng làm gì?

Dù không định nghĩa Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội là gì, tuy nhiên, cả Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội trong lĩnh vực y tế đều đề cập đến loại giấy tờ này

Do đó, có thể hiểu, Giấy chứng nhận này sẽ liên quan tới hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm. Cụ thể:

- Chế độ ốm đau: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú (theo khoản 1 Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

- Chế độ thai sản: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú nếu lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý hoặc người lao động thực hiện biện pháp tránh thai (theo khoản 2 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Điều kiện cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

- Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở KCB này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phân công của người đứng đầu cơ sở KCB đó;

- Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KCB nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Một lần khám chỉ được cấp 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở KCB khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở KCB thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

4 trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Khoản 5 Điều 26 Thông tư 56/2017/TT-BYT có nêu, cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH có trách nhiệm cấp lại giấy này trong các trường hợp:

Bị mất, bị hỏng; Người ký Giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền; Việc đóng dấu trên Giấy chứng nhận không đúng quy định; Có sai sót về thông tin được ghi trên Giấy.

Trong những trường hợp cấp lại, Giấy sẽ có dấu "Cấp lại".

Ngoài ra, nếu có sai sót về thông tin được ghi trên Giấy thì cơ sở khám, chữa bệnh cũng có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung cho đúng và đóng dấu treo của cơ sở khám, chữa bệnh tại phần nội dung sửa đổi, bổ sung.

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Mẫu và cách ghi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thực hiện theo quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

5 thông tin quan trọng về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH - Ảnh 2.

Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Căn cứ pháp lý:

- Luật BHXH 2014;

- Thông tư 56/2017/TT-BYT.


PV