9 tháng năm 2022, Tập đoàn Masan (MSN) báo lãi hơn 3.950 tỷ đồng, thực hiện được gần 60% mục tiêu năm

28/10/2022 15:54 GMT+7
Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Tập đoàn đạt 55.546,4 tỷ đồng, giảm 14,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.951 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ.

Công ty CP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 19.578 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2021; lãi gộp đạt 5.424 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính biến động không đáng kể với hơn 330 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 22% lên 1.666 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 1.126 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 6,5% lên 3.284 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,8% xuống 985,2 tỷ đồng.

Kết quả, Masan báo lãi quý III/2022 đạt 840 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Tập đoàn đạt 55.546,4 tỷ đồng, giảm 14,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.951 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ.

9 tháng năm 2022, Tập đoàn Masan (MSN) báo lãi hơn 3.950 tỷ đồng, thực hiện được gần 60% mục tiêu năm - Ảnh 1.

Báo cáo tài chình hợp nhất của MSN

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của MSN tăng nhẹ lên 128.431 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn giảm 15,6% xuống 36.801 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 73% xuống 6.045 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh tăng hơn 1.200 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng gần 900% lên 8.815 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 11,6% lên 14.448 tỷ đồng.

Theo kế hoạch tài chính năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn Masan năm 2022 ước sẽ đạt từ 90.000-100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22%-36% so với mức 74.200 tỷ đồng trong năm 2021. Lợi nhuận sau thuế ước tính từ 6.900-8.500 tỷ đồng, tăng 82-124% so với lợi nhuận 3.800 tỷ đồng của cả năm 2021.

Như vậy, sau 9 tháng Tập đoàn thực hiện được khoảng 61% mục tiêu doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tài sản dài hạn tăng 11% lên 91.629 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 48,7% lên hơn 3.000 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên kết tăng 13% lên 27.715 tỷ đồng; đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng 2.322 tỷ đồng so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 10,8% llên 92.830 tỷ đồng, nợ ngắn hạn chiếm gần 70% nguồn vốn với 63.610 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác tăng 562% lên 10.012 tỷ đồng; vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 113% lên 40.143 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm 40,6% xuống 29.219 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm 16% so với đầu năm xuống 35.601 tỷ đồng.

Liên quan đến Masan, mới đây, công ty đã công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng có tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT Masan thông qua toàn bộ nội dung liên quan đến việc công ty chào bán ra công chúng các trái phiếu bằng VNĐ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng.

Các trái phiếu này sẽ được MSN chào bán trong 2 đợt ra công chúng theo các phương án đã được phê duyệt; cùng với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng và phương án trả nợ gốc, lãi của trái phiếu.

Masan sẽ phát hành 4.000 tỉ đồng trái phiếu lãi suất cao - Ảnh 1.

Dự kiến thời gian sử dụng vốn cho các khoản tiền thu được sau khi MSN phát hành trái phiếu ra công chúng

Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng lần này nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường; đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Masan cũng thông tin việc dự kiến chào bán trái phiếu ra công chúng để cơ cấu lại các khoản nợ, trong đó có việc thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành.

Masan cũng sẽ huy động 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã MSN12003) với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.

Kỳ hạn của 2 lô trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 60 tháng (5 năm).

Dự kiến 2 lô trái phiếu này sẽ được phát hành tương ứng trong quý I/2023 và quý II/2023.

Lãi suất của trái phiếu thả nổi, bằng tổng của 4,1%/năm cộng với lãi suất tham chiếu (là lãi suất trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng: BIDV, Vietcombank, Vietinbank và MBBank).

Hồi cuối tháng 9/2022, Masan cũng đã huy động thành công 2 lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ, thanh toán khoản gốc đáo hạn của trái phiếu MSNPO2022_01 (MSN11906), kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 26/9/2022. Lãi suất 2 kỳ đầu cố định 9,5%/năm, còn lại thả nổi bằng tổng của 3,975%/năm và lãi suất tham chiếu (là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm các nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng do Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV).


An Vũ