Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu lãi tối thiểu 320 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ chia cổ tức trên 14%

30/06/2024 07:51 GMT+7
Năm 2024, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 320 tỷ đồng, đồng thời duy trì tỷ lệ chia cổ tức trên 14%. Công ty đang chuẩn bị các bước để đưa cổ phiếu lên sàn, dự kiến thực hiện trong năm 2025.

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank; UPCoM: ABI) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 nhằm thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Các tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao.

Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu lãi tối thiểu 320 tỷ đồng

Trong bối cảnh khó khăn của năm 2023, Bảo hiểm Agribank đã ghi nhận doanh thu kinh doanh bảo hiểm đạt 2.059 tỷ đồng, thực hiện được 98,2% kế hoạch năm, doanh thu tài chính đạt 173 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, lợi suất đầu tư khoảng 5,95%. Lợi nhuận trước thuế 308 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2022.

Năm 2024, Đại hội đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt tối thiểu 320 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2023.Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 15%, trong khi ROE của năm 2023 lên tới 16,8%. Dự kiến mức cổ tức tối thiểu cho năm 2024 sẽ là 14%.

Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm đạt 2.634 tỷ đồng, doanh thu tài chính 148 tỷ đồng.

Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu lãi tối thiểu 320 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ chia cổ tức trên 14%- Ảnh 1.

Lý giải về kế hoạch năm 2024, Đoàn Chủ tịch cho rằng, đây là con số cực kỳ thách thức với những nhận định năm 2024 kinh tế còn khó khăn hơn 2023. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, đến khi đánh giá khả năng thực hiện không cao thì sẽ báo cáo lại với các cổ đông", lãnh đạo Bảo hiểm Agribank cho hay.

Chốt chi cổ tức tỷ lệ 20%, sẽ tăng dần việc chi trả bằng cổ phiếu

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Đại hội đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 20%, bằng cả tiền và cổ phiếu

Theo đó, Bảo hiểm Agribank sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt lần 1 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng), tổng số tiền dự kiến dành để chia cổ tức là 71 tỷ đồng. Phần cổ tức còn lại, dự kiến là 10%, sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ tiếp tục chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội thường niên năm 2024.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Bảo hiểm Agribank cho biết, công ty đang đi theo xu hướng ưu tiên trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng năng lực tài chính. Nếu như tiếp tục duy trì trả cổ tức nhiều bằng tiền mặt thì sẽ khó nâng mức vốn chủ sở hữu và khiến Bảo hiểm Agribank bị hạn chế trong việc tham gia các dự án mới.

Đại hội lần này cũng đã thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, Bảo hiểm Agribank dự kiến sẽ bán ra gần 1,2 triệu cổ phiếu quỹ với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cp. CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) sẽ là đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho Bảo hiểm Agribank.

Liên quan đến vấn đề niêm yết trên sàn HoSE, Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải cho biết, công ty đang trong quá trình chuẩn bị, dự kiến sẽ có thể niêm yết vào năm 2025.

Linh Anh
Cùng chuyên mục