Bia Sài Gòn - Bình Tây (Sabibeco) dự kiến năm 2023 “thoát lỗ” và lãi lớn hơn 37 tỷ đồng

01/06/2023 07:22 GMT+7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (OTC: Sabibeco) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 17/6 tới.

Trong tài liệu họp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco) lợi nhuận trước thuế 40,5 tỷ đồng, tăng 268% so với kết quả thực hiện được năm 2022; lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi hơn 37,1 tỷ đồng trong khi năm trước lỗ hơn 3,4 tỷ đồng.

Bia Sài Gòn - Bình Tây - Ảnh 1.

Kế hoạch lợi nhuận và phân phối năm 2023

Nhìn lại năm 2022, Sabibeo ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.356 tỷ đồng. Công ty cho biết, tổng sản lượng sản xuất trong năm là 218,3 triệu lít (tăng 19,7%), trong đó gia công Bia Sài Gòn chiếm 78,1%. Tổng sản lượng Bia Sài Gòn tăng 24,7% nhưng vẫn chưa thể hồi phục so với sản lượng hồi trước dịch Covid-19. 

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt hơn 11 tỷ và lợi nhuận sau thuế báo lỗ hơn 3,4 tỷ đồng. 

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt - tổng giá trị hơn 43,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chi trả bắt đầu từ ngày 5/6/2023. Công ty còn gần 181,3 tỷ đồng cho lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2023.

Về kế hoạch trả cổ tức năm 2023, Sabibeco dự trình kế hoạch tương tự với năm 2022, trả tỷ lệ 5% bằng tiền mặt với tổng giá trị tương ứng hơn 43,7 tỷ đồng.Phương Thảo