Cải tạo chung cư cũ Hà Nội: Quận Ba Đình còn 46 hộ dân chưa đồng thuận di dời

23/11/2022 16:10 GMT+7
Công tác di dời các hộ dân ra khỏi khu vực 6 nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp D nhằm cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội vẫn còn chậm. Trong đó, quận Ba Đình có 174 hộ phải di dời nhưng đến nay vẫn còn 46 hộ chưa đồng thuận.

Đến nay, đối với công tác cải tạo chung cư cũ, quận Ba Đình đã di dời được 128 trên tổng số 174 hộ dân về nhà tạm cư; còn 46 hộ chưa đồng thuận. Trong đó có 1 hộ tại tập thể Bộ Tư pháp; 3 hộ tại đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh; 3 hộ tại nhà 148 - 150 Sơn Tây; 16 hộ tại đơn nguyên 3 nhà C8 tập thể Giảng Võ; 23 hộ tại đơn nguyên 1, 2 nhà G6A Thành Công. UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch di dời đối với các hộ còn lại, trong đó yêu cầu cơ quan chức năng thuộc quận cưỡng chế di dời đối với các hộ không chấp hành.

Như vậy, để xây dựng, cải tạo chung cư cũ thì số các hộ dân di được di dời khỏi chung cư cũ ở quận Ba Đình vẫn giữ nguyên kể từ hồi tháng 4/2022. Theo kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội đã giao UBND các quận Đống Đa, Ba Đình hoàn thành việc di dời các hộ dân ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp D trong quý I/2022. Quận đã kiến nghị UBND thành phố lùi thời hạn di dời các hộ dân còn lại xong trong quý II/2022.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 về xây dựng, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội - đợt 1. UBND thành phố đã giao UBND quận Ba Đình hoàn thành di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D. Trong đó, khảo sát, xác định hiện trạng nhà chung cư cũ; kiểm định, nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo các khu chung cư: Thành Công và Giảng Võ.

Trước đó, UBND quận Ba Đình đã giao cho Ban thực hiện các bước đo đạc, xin chỉ giới đường đỏ, lập tổng mặt bằng, lập đồ án quy hoạch trình thành phố phê duyệt, làm cơ sở để kêu gọi nhà đầu tư.

Để sớm hoàn thành tiến độ cải tạo chung cư cũ, quận Ba Đình cho biết đang điều chỉnh phương án, bổ sung số tiền chi trả cho các hộ tự lo nơi tạm cư. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân di dời và xây dựng kế hoạch cưỡng chế nếu các hộ cố tình chống đối.

Các kế hoạch dự kiến chia 4 giai đoạn, trong đó đợt 1 lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ giai đoạn 2021-2025 gồm: 6 khu có tính khả thi (Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân) và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp); đôn đốc 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai; rà soát bổ sung đối với nhà chung cư đơn lẻ cấp D (có phát sinh trong quá trình kiểm định) còn lại trên địa chỉ bàn; xem xét triển khai đề án, dự án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đối với cũ chung cư đã hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết dự kiến xong trong Quý IV/2022, thì có thể tổ chức sự lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến trong Quý I/2023, dự kiến khởi công trong Quý II/2023.


Thái Nguyễn