Camimex Group (CMX) lên mục tiêu lãi tăng 13%, đầu tư nuôi tôm công nghệ cao trong năm 2023

25/05/2023 15:51 GMT+7
Năm 2023, Camimex Group đặt mục tiêu mang về 3.053 tỷ đồng doanh thu và 103 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5,3% và 13% so với thực hiện năm 2022.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa công bố, Công ty cổ phần Camimex Group (HoSE: CMX) đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 100 triệu USD, sản lượng xuất khẩu đạt 10.000 tấn thành phẩm. Tổng doanh thu kỳ vọng đạt 3.053 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,3% và 13% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2022, CMX ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 91 tỷ đồng; lần lượt thực hiện dược 74,4% và 30,3% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2023, Công ty phấn đấu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha; Đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, từng bước tự chủ một phần nguyên liệu Vanamei đầu vào; Đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá (cá tuyết, cá minh thái, cá chẽm, cá hồi), dậu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẽm).

Năm nay công ty sẽ hoàn thiện nhà máy chế biến số 1 (Xí nghiệp 1 với tổng giá trị đầu tư là 303 tỷ đồng; Công ty cũng sẽ tìm kiếm nhà đầu tư cho công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.

Trong quý I/2023, CMX ghi nhận doanh thu 242 tỷ đồng, giảm 49%; lãi gộp ghi nhận 69 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế quý giảm 8% so với cùng kỳ, đạt 21 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/03/2023, tài sản của CMX ở mức 2.888 tỷ đồng, biến động nhẹ so với đầu năm; tổng nợ phải trả ghi nhận 1.470 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, lớn nhất là phần vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.017 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 31 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu CMX giảm 2,7% xuống 8.660 đồng/cp.


O.L