Cao su Tân Biên (RTB) sắp trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 15%

29/11/2021 15:24 GMT+7
CTCP Cao su Tân Biên (mã RTB - UPCoM) sẽ chi khoảng 132 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Ngày 8/12, CTCP Cao su Tân Biên (RTB) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2021. Theo đó, Cao su Tân Biên sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 14/1.

Như vậy, với gần 88 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 132 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Cao su Tân Biên (RTB) sắp trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

Cao su Tân Biên sẽ chi khoảng 132 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2021 tối thiểu ở mức 5%. Với kết quả kinh doanh khả quan trong 9 tháng đầu năm, công ty quyết định tạm ứng cổ tức 15%.

Đánh giá về tình hình kinh doanh quý III vừa qua, Cao su Tân Biên ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 265 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Công ty cho biết, do tình hình kinh tế đang phục hồi, giá bán mủ cao su tiêu thụ đã tăng hơn 28% so với quý III năm trước, đạt hơn 38 triệu đồng/tấn.

Ngoài ra, lợi nhuận từ mảng thanh lý cây cao su cũng tăng 44% so với cùng kỳ, đạt hơn 70 tỷ đồng. Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 159,4 tỷ đồng, tăng 246% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của RTB tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 641 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 282% lên 296,4 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm là 106,4 tỷ đồng, 9 tháng, Cao su Tân Biên đã vượt 178,6%.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức 2.890 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 97% so với thời điểm đầu năm, lên 59 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 18% lên 142 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả giảm 22% xuống còn hơn 708 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán RTB vừa lập đỉnh lịch sử tại mức 38.100 đồng/cp vào phiên 18/11 vừa qua. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/11 cổ phiếu RTB dừng tại mức 31.200 đồng/cổ phiếu, tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu năm 2021.


An Vũ