Thủy sản Cần Thơ (CCA): Quý III lỗ nặng, "thổi bay" lợi nhuận đạt được trước đó

29/11/2021 14:57 GMT+7
Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex; mã: CCA) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với mức lỗ 4,7 tỷ đồng.

Doanh thu thuần trong quý III của Caseamex đạt 151,3 tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn giảm mạnh từ 156,8 tỷ (năm 2020) xuống còn 126,8 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 8,3% so với cùng kỳ, đạt 24,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính của công ty tăng gần 13 lần lên 1,37 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền gửi có kỳ hạn) trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 10%.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty trong quý III tăng vọt tăng 42% lên 25,2 tỷ đồng (tăng 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, chi phí bán hàng tăng 31,3% lên 21,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp 3 lần lên 3,3 tỷ đồng.

Thủy sản Cần Thơ (CCA): Quý III lỗ nặng, "thổi bay" lợi nhuận đạt được trước đó - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Caseamex.

Kết thúc quý III, Caseamex lỗ 4,7 tỷ đồng quý III/2021, trong khi cùng kỳ năm 2020 lãi 142,4 triệu đồng. Với kết quả kinh doanh trong quý này đã thổi bay gần hết lợi nhuận đạt được quý II/2021. Trước đó, trong quý II/2021, công ty đạt tới 5,58 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 4.668% so với cùng kỳ do doanh thu xuất khẩu tăng mạnh.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty vẫn đạt 623 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận gộp đạt 105,7 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,44 tỷ đồng, tăng 50% chủ yếu do ghi nhận thêm 1,1 tỷ đồng tiền lãi tiền gửi có kỳ hạn. Đồng thời, chi phí tài chính cũng giảm gần 19% xuống 16 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 3,57 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2021, công ty có tổng tài sản 736 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty là 517 tỷ đồng, hầu hết là nợ ngắn hạn (510 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 249 tỷ đồng, giảm 52 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.
PV