Chứng khoán HSC: Lợi nhuận "bốc hơi" quá nửa, vì sao?

22/04/2023 06:18 GMT+7
Kết quả kinh doanh trong quý I/2023, vừa được Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh công khai cho thấy, cả doanh thu và lợi nhuận đều suy giảm mạnh.
Chứng khoán HSC báo lãi quý I/2023 giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu quý I/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC, HoSE: HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 với doanh thu đạt 489 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

Doanh thu quý này giảm chủ yếu là do: mảng cho vay ký quỹ đạt 223 tỷ đồng (chiếm hơn 45% tổng doanh thu), giảm 40%.

Tiếp đến là doanh thu môi giới đạt 132 tỷ đồng (chiếm 25% doanh thu), giảm 53%.

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 125 tỷ đồng doanh thu, giảm 33% và đóng góp 25,6% vào tổng doanh thu.

Hiện tại, 3 mảng này đang đóng góp đến 98% tổng doanh thu của HSC. Ngoài ra, mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp trong kỳ ghi nhận 1,9 tỷ đồng.

Kết quả, HSC thu về lợi nhuận trước thuế đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm 56% so với quý I/2022. Tương ứng, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) trong kỳ của doanh nghiệp này đạt 271 đồng/cổ phiếu.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của HSC đạt 14.139 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 8.016 tỷ đồng.

Chứng khoán HSC đặt kế hoạch lãi 2023 đi lùi 15%

Ngày 25/4 sắp tới, HSC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với kế hoạch doanh thu năm 2023 ước đạt 2.338 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện năm trước. Lãi trước thuế dự kiến đạt 901 tỷ đồng, giảm 15,6% so với số thực hiện năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, HĐQT sẽ trích 26,8% lãi sau thuế chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng, tổng số tiền dự chi gần 229 tỷ đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện.

Về cổ tức cổ phiếu, HSC lên phương án phát hành 46,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới), tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Tại phiên giao dịch chiều ngày 21/4, giá cổ phiếu HCM tăng 2,17% lên mức 25.900 đồng/ cổ phiếu.Phương Thảo