Chứng khoán Rồng Việt (VDS) báo lãi tăng trưởng gấp 12 lần lên 74 tỷ đồng

20/01/2024 15:10 GMT+7
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) vừa công bố Báo cáo Tài chính riêng lẻ cho quý IV/2023, trong đó ghi nhận tổng doanh thu hoạt động là 180 tỷ đồng, mức giảm 8% so với cùng kỳ quý IV/2022.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm nhẹ 1,1% xuống còn 88,5 tỷ đồng, trong khi doanh thu môi giới chứng khoán giảm 28%, đạt 58,3 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 40,7%, đạt 29,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động giảm đáng kể tới 59%, xuống 78 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản hoàn nhập gần 39 tỷ đồng từ chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư FVTPL đã trích lập.

Kết quả là, lãi trước thuế của VDSC trong quý IV/2023 đạt 89 tỷ đồng, so với lỗ 22 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 12 lần so với con số 6 tỷ đồng của quý IV/2022.

Chứng khoán Rồng Việt (VDS) báo lãi tăng trưởng gấp 12 lần lên 74 tỷ đồng- Ảnh 1.

BCTC riêng lẻ quý IV/2023 của VDSC

Lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu hoạt động của VDSC đạt 752 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2022. Chi phí hoạt động giảm mạnh 71%, giúp công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 327 tỷ đồng, tăng trưởng 232%.

Trong kế hoạch năm 2023, VDSC đã đặt mục tiêu doanh thu 890 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 270,8 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của VDSC đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm - là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Rồng Việt.

Về hoạt động tự doanh, trong quý 4/2023, công ty ghi nhận lãi bán tài sản tài chính FVTPL 17,5 tỷ đồng, và lỗ bán 20,5 tỷ đồng. Tổng cộng, VDSC lỗ ròng 3 tỷ đồng, giảm mạnh so với lỗ ròng 60,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2023, danh mục FVTPL của VDSC có giá trị gốc là 1.034 tỷ đồng, giá trị thị trường là 1.061 tỷ đồng, đồng nghĩa với lãi 27 tỷ đồng. Trong danh mục này, các cổ phiếu như DBC, ACB, CTG, VNM, KDC đã ghi nhận lãi với DBC, ACB, VNM và lỗ với CTG và KDC, tổng cộng gần 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty nắm giữ trái phiếu trị giá 496 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết, và có gần 201 tỷ đồng tài sản AFS với MWG (134 tỷ), DBC (47 tỷ) và CMG (20 tỷ).

O.L
Cùng chuyên mục