Cổ phiếu BAF được cấp margin

17/06/2022 08:33 GMT+7
Ngày 16/6, HoSE đưa cổ phiếu BAF ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Như vậy, cổ phiếu BAF sẽ chính thức được cấp margin.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo việc đưa cổ phiếu Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Như vậy, cổ phiếu BAF sẽ chính thức được cấp margin.

Lý do HoSE đưa ra do cổ phiếu BAF có thời gian niêm yết đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên (3/12/2021).

Về tình hình kinh doanh, BAF ghi nhận, doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.539 tỷ đồng giảm 38,1% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm mạnh trong quý đầu năm chủ yếu do doanh thu bán nông sản giảm 46,2% so với cùng kỳ về còn 1.244,6 tỷ đồng và chiếm 80,9% tổng doanh thu.

Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 5,6%, lên 141,1 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 5,4% lên 9,2%.

Chi phí tài chính tăng 122,4%, tương ứng tăng thêm 2,35 tỷ đồng lên 4,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 61,1%, tương ứng tăng thêm 11,24 tỷ đồng lên 29,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF) lợi nhuận giảm gần 6%,  tài sản giảm 24% trong quý I/2022 - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu của BAF trong quý I/2022

Bên cạnh đó ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm 3,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 835 triệu đồng. Kết thúc quý I/2022, Nông nghiệp BaF báo lãi sau thuế đạt 87,7 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, quý đầu tiên năm 2022, Công ty hoàn thành 21,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Nông nghiệp BAF giảm 24% về còn 4.149,4 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.303,6 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.253,6 tỷ đồng, chiếm 30,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 566,3 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 15,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 165,9 tỷ đồng lên 1.253,6 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn giảm 45,9%, tương ứng giảm 1.731,5 tỷ đồng về 2.042,8 tỷ đồng…

Ngoài ra, trong quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 63% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 102,8 tỷ đồng lên 265,9 tỷ đồng và chiếm 6,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu BAF giao dịch với giá 30.900 đồng/cổ phiếu.

A.Vũ