Cổ phiếu TCH tăng trần 5 phiên liên tiếp, Tài chính Hoàng Huy nói gì?

23/11/2022 10:06 GMT+7
Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa có văn bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp (từ ngày 16/11/2022 đến ngày 22/11/2022).

Công ty cho biết, giá cổ phiếu của Công ty tăng tích cực trong những phiên gần đây do sự phục hồi của thị trường chung trong và ngoài nước. Yếu tố tác động này do thị trường quyết định và nằm ngoài kiểm soát của Công ty.

Đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đang diễn ra bình thường. Công ty cũng luôn quan tâm bảo đảm và nâng cao lợi ích của cổ đông cũng như việc chi trả cổ tức.

Mới đây, TCH đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm (kỳ tài chính từ 1/4/2022 đến 30/9/2022) với doanh thu thuần ghi nhận 1.127 tỷ đồng, tăng 125%, lãi sau thuế đạt 855 tỷ đồng, tăng 625% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản tính tới 30/9/2022 của TCH đạt 9.137 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 48,6% với 4.439 tỷ đồng (tăng 88% so với đầu năm); tiền và các khoản tương đương tiền tăng 33% lên 93,6 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạt tăng vọt 683% lên 2.498 tỷ đồng, khoản này không được thuyết minh trong báo cáo. Hàng tồn kho tăng 23,2% lên 1.484 tỷ đồng.An Vũ