Tài chính Hoàng Huy (TCH) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3%

12/07/2022 15:07 GMT+7
Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng 25/7, thanh toán sẽ vào ngày 22/8. TCH đang có 668 triệu cổ phiếu lưu hành, như vậy doanh nghiệp dự chi 200 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 5/7, cổ đông công ty đã thông qua mức chia cổ tức tiền mặt cho năm 2021 tỷ lệ 3%. Phương án này dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 401 tỷ đồng, giảm 56% so với thực hiện 2020.

Năm nay, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 609,3 tỷ đồng lần lượt tăng 9% và 48% so với thực hiện năm 2021.

Hội đồng quản trị TCH cũng đã thông qua nghị quyết vay tối đa Công ty CP Phát triển Nhà Đại Lộc với số tiền 300 tỷ đồng trong kỳ hạn 6 tháng, có thể trả nợ trước hạn, các bên có thể gia hạn thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng.

Khoản vay trên có lãi suất 6,5%/năm với mục đích nộp tiền sử dụng đất cho dự án của TCH. Quá trình giải ngân cho vay có thể chia thành nhiều đợt.

Đồng thời, HĐQT công ty cũng thông qua chủ trương nhận bảo lãnh thanh toán của công ty Nhà Đại Lộc trong giao dịch tín dụng với ngân hàng thương mại, giá trị tối đa là 700 tỷ đồng.

Trong năm nay, bên cạnh mảng kinh doanh xe ôtô, công ty đang tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư đồng loạt các dự án bất động sản ở Hà Nội và Hải Phòng. Ban giám đốc xác định giai đoạn tới sẽ là giai đoạn đặc biệt quan trọng trong xu thế mở rộng, phát triển của công ty. 

Theo đó, doanh nghiệp bắt đầu triển khai các dự án quy mô lớn như Hoàng Huy Commerce (diện tích 3 ha, tổng đầu tư xấp xỉ 5.000 tỷ đồng), Hoàng Huy Green River (diện tích 70 ha, tổng đầu tư 14.000 tỷ đồng)…

Cổ phiếu TCH hiện giao dịch vùng 11.450 đồng/cp, giảm 59% tính từ đầu năm.


An Vũ