Đạm Cà Mau (DCM) báo lãi khủng, 6 tháng lãi 2.556 tỷ đồng, gấp 5,7 lần cùng kỳ

27/07/2022 06:50 GMT+7
Kết thúc quý II/2022, Đạm Cà Mau báo lãi 1.039 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ.

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HoSE:DCM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2022 với doanh thu thuần tăng 73% lên gần 4.084 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 49% lên 2.730,5 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp tăng 156,5% (gấp 2,6 lần) lên 1.353,3 tỷ đồng. Biên lãi gộp trong kỳ cải thiện từ 22,3% của quý II/2021 lên 33,2% quý này.

Doanh thu tài chính tăng hơn 89% lên gần 65 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 99% lên 13 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 63% lên 121,3 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16% lên 183,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2022, Đạm Cà Mau báo lãi 1.039 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng hơn 247% lên 1.038,9 tỷ đồng. 

Theo Đạm Cà Mau, giá phân bón trong quý II có giảm so với quý I nhưng vẫn neo ở mức cao. Riêng giá bán bình quân sản phẩm ure quý II năm nay cao hơn 79% so với cùng kỳ nên doanh thu bán hàng tăng hơn 66%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng 92,6% lên 8.158,6 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, nguồn thu từ bán ure chiếm 78,5% với 6.618,4 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.556 tỷ đồng, tăng 470% (gấp 5,7 lần) so với cùng kỳ.

Năm nay đơn vị đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.059 tỷ đồng, lãi sau thuế 513 tỷ đồng, bằng lần lượt 90,2% và 28,1% so với thực hiện năm trước. Đạm Cà Mau thường xuyên đặt kế hoạch kinh doanh thấp so với thực hiện năm trước và sau đó vượt mạnh. Như năm ngoái, công ty kế hoạch lợi nhuận 197 tỷ đồng và điều chỉnh lên 867,5 tỷ đồng vào cuối tháng 12.

Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 92% kế hoạch doanh thu và vượt 5 lần mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của Đạm Cà Mau đạt trên 13.900 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm, phần lớn do tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới một năm tăng mạnh. Cụ thể, khoản mục này tăng vọt từ 4.790 tỷ lên 7.208 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 924 tỷ đồng, gấp gần 5 lần ngày đầu năm mà phần lớn do phát sinh phải thu với khách hàng Samsung C&T Corporation. Hàng tồn kho của Đạm Cà Mau, đa số là thành phẩm, đạt 2.556 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ và chiếm 18% tổng tài sản.

Ở bên kia bảng cân đối, dư nợ vay của Đạm Cà Mau còn 473 tỷ đồng, giảm hơn 30%, hầu hết là nợ di vay ngắn hạn từ Ngân hàng SHB.

Trên thị trường, chốt phiên 26/7, cổ phiếu DCM đứng ở giá 29.100 đồng/cổ phiếu.


O.L
Cùng chuyên mục