Nhà Đà Nẵng (NDN): Lên kế hoạch lãi 160 tỷ đồng, dự kiến mua lại 15% số lượng cổ phiếu

03/06/2023 13:43 GMT+7
Nhà Đà Nẵng (NDN) dự trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dự kiến, ĐHĐCĐ được tổ chức ngày 24/6/2023 tại TP. Đà Nẵng.

Đầu tư Nhà Đà Nẵng (NDN): Quý 1/2023, lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng, tăng 253% - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2022. Ảnh: Tài liệu ĐHĐCĐ NDN.

Năm 2022, NDN ghi nhận tổng doanh thu đạt 58 tỷ đồng, đạt 16% so với kế hoạch năm. Trong đó, kinh doanh bất động sản âm 126 triệu đồng, chưa đạt kế hoạch kinh doanh đề ra. Lợi nhuận sau thuế âm 143 tỷ đồng.

Lãnh đạo cho biết, NDN chịu ảnh hưởng chung từ thị trường bất động sản đóng băng. Các doanh nghiệp bất động sản có phát hành trái phiếu với khối lượng lớn làm thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro khi thị trường còn diễn biến xấu, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chiến lược của Công ty.

NDN trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2023, trong đó, kỳ vọng tổng doanh thu đạt 388 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng.

Trong tờ trình, NDN lên kế hoạch trong năm tới hoàn thiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn hộ Monarchy Block B, tiếp tục bàn giao các căn hộ đủ điều kiện; Tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán về các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính an toàn, nhiều tiền mặt, giá cổ phiếu tiệm cận giá trị sổ sách, có tiềm năng tăng trưởng mạnh; Ưu tiên đầu tư vào các kênh đầu tư tài chính ít rủi ro; Tối ưu công suất của Nhà máy nước Ngọc Hồi; Tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư hoặc mua lại quỹ đất từ các đối tác bất động sản uy tín, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án mua lại 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.

Trong quý I/2023, NDN ghi nhận tổng doanh thu đạt 225 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 106 tỷ đồng, tăng 253% so với thực hiện cùng kì năm 2022.

Giải trình về kết quả này, NDN cho biết, nguyên nhân do ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B.

Tổng tài sản của NDN tại ngày 31/3 ghi nhận 1.398 tỷ đồng, giảm 6,6% so với đầu năm, trong đó có 34 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, bao gồm 1 tỷ đồng tiền mặt, tăng 81% so với đầu năm, gửi ngân hàng 5 tỷ không kỳ hạn và 28 tỷ các khoản tương đương tiền, giảm lần lượt 87,5% và 7% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, NDN có 742 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong đó, 49% là đầu tư chứng khoán kinh doanh là 365 tỷ đồng là cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán như: Đầu tư cổ phiếu VHM 172 tỷ đồng, dự phòng 29 tỷ đồng; Đầu tư cổ phiếu HPG 78,5 tỷ đồng, dự phòng 91 tỷ đồng; Đầu tư cổ phiếu DGC 23,5 tỷ đồng, dự phòng 24 tỷ đồng;...

So với hồi đầu năm, đầu tư chứng khoán kinh doanh của NDN tăng thêm 18%, từ 309,6 tỷ đồng lên 365 tỷ đồng do ghi nhận dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư giảm 57%, từ 86,5 tỷ đồng còn 49,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của NDN tại ngày 31/3 ghi nhận 411 tỷ đồng, giảm 31,5% so với đầu năm.

Khánh Ly