Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) chi gần 182 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2023

29/11/2023 18:38 GMT+7
CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) mới đây thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 1/2023 vào ngày 8/12. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12.

Tỷ lệ trả cổ tức là 10% (tức 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với hơn 181,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đầu tư Sài Gòn VRG cần chi gần 182 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến vào 25/12.

Quý III/2023, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.705 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 12% lên 1.487,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 39% còn 53,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 62% lên 20,2 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận ở mức 11 tỷ đồng, tăng 34%. Chi phí bán hàng là 3,5 tỷ đồng, đi ngang so với kỳ trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10% còn 20,5 tỷ đồng.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) chi gần 182 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2023 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý III/2023.

Hết quý III, Đầu tư Sài Gòn VRG báo lãi trước thuế 248,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 203,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.762,9 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Doanh thu tài chính 9 tháng tăng 5% lên gần 300 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Đầu tư Sài Gòn VRG báo lãi trước thuế 854,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. Sau thuế, Đầu tư Sài Gòn VRG thu về 663,5 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2023, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận tổng tài sản ở mức 20.333,2 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trữ tiền giảm 14% còn 3.614,7 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17% lên 4.326,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 5% lên 453,8 tỷ đồng.

Kết thúc phiên ngày 29/11, cổ phiếu SIP tăng 0,7% lên 58.000 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục