Đèo Cả (HHV) chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

24/05/2023 06:24 GMT+7
Ngày 8/6 tới đây, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 7 quyền, cổ đông sở hữu 1 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp theo quy định.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022.

Với hơn 307 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HHV sẽ phát hành 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng từ hơn 3.078 tỷ đồng lên gần 3.294 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 23/5, cổ phiếu HHV giảm 1,4% xuống còn 13.750 đồng/cp, song đã tăng 32% so với thị giá hồi đầu năm.

Trong quý I/2023, Đèo Cả ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 539 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 82,9 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, HHV đưa ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.478 tỷ đồng, lãi sau thuế 339 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, sau 3 tháng đầu năm, HHV thực hiện được gần 22% kế hoạch doanh thu và hơn 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 31/03/20223, tổng tài sản của HHV tăng 1% so với đầu năm, đạt hơn 36.040 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả tại cuối quý I tăng nhẹ lên gần 27.583 tỷ đồng. Các khoản tiền và các tương đương tiền tăng 16%, đạt gần 442 tỷ đồng.


O.L