Dệt may Thành Công (TCM) muốn thoái toàn bộ vốn ở Savimex

23/05/2023 20:07 GMT+7
Dệt may Thành Công (TCM) đã đăng ký bán toàn bộ 203.330 cổ phiếu SAV của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex.

 Sau khi bán ra gần 1,2 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex, trong thời gian từ 19/4-18/5, TCM tiếp tục đăng ký bán nốt 203.330 cổ phiếu SAV. Thời gian bán từ 25/5 – 15/6 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, dệt may Thành Công sẽ không còn là cổ đông của Savimex.

Trước đó, từ ngày 13/3 - 11/4/2023, Dệt may Thành Công đã đăng ký bán toàn bộ gần 3,8 triệu cổ phiếu SAV, tương đương tỷ lệ sở hữu 20,59%. Tuy nhiên, kết thúc đợt giao dịch, công ty này chỉ bán được gần 2,4 triệu cổ phiếu và còn lại gần 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương 7,59%.

Sau đó, Dệt may Thành Công tiếp tục đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu này trong thời gian từ 19/4 - 18/5/2023. Lần thứ hai thoái vốn, Dệt may Thành Công bán được gần 1,2 triệu cổ phiếu và hiện còn nắm giữ 203.000 cổ phiếu Savimex. Tỷ lệ sở hữu chỉ còn hơn 1%.

Mặc dù Dệt may Thành Công đã có động thái thoái vốn từ trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Savimex diễn ra, song trong Đại hội vừa qua, Savimex vẫn bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Nghĩa (Thành viên HĐQT Dệt may Thành Công) làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngoài ông Nghĩa, hai thành viên HĐQT khác của Dệt may Thành Công cũng đang nằm trong HĐQT Savimex, đó là ông Lee Eun Hong và ông Jung Sung Kwan.

TCM mới đây đã thông tin tình hình kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023.  Cụ thể, hoạt động kinh doanh riêng tháng 4/2023 của Công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 10,5 triệu USD (tương ứng hơn 248,1 tỷ đồng), giảm 38,2% so với tháng 4 năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,5 triệu USD (35,5 tỷ đồng).

Doanh thu lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 đạt 47,2 triệu USD (hơn 1.107 tỷ đồng), giảm 26,6% so với 4 tháng đầu năm trước. Mặc dù lợi nhuận từ hoạt động chính dệt may giảm so với cùng kỳ năm trước theo tỷ lệ sụt giảm doanh thu và tình hình chung của ngành. Tuy nhiên, nhờ vào khoản lợi nhuận khác từ hoạt động tài chính nên lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm đạt hơn 3,7 triệu USD (hơn 88 tỷ đồng), giảm 5,1%.

Trước đó, HĐQT TCM thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh thu thuần gần 4.364 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 274 tỷ đồng. Sau 4 tháng đầu năm, Công ty ước thực hiện 25% chỉ tiêu doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận năm.


O.L (t/h)