Thái Nguyên: Dự án đường Bắc Sơn kéo dài đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thành

29/09/2022 11:31 GMT+7
Dự án đường Bắc Sơn kéo dài nằm trên địa bàn TP.Thái Nguyên có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng được thực hiện theo hình thức đối tác công tư và hợp đồng BT đến nay đã gần đi vào hoàn thiện với trên 90% khối lượng công trình được hoàn thành.

Dự án đường Bắc Sơn kéo dài được chia thành 2 đoạn, trong đó, đoạn KM0+00 đến Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí dự phòng là trên 459 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị là trên 545 tỷ đồng.

Dự án đường Bắc Sơn kéo dài, TP.Thái Nguyên gần 2.000 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thành - Ảnh 1.

Đến nay, dự án đường Bắc Sơn đã hoàn thành trên 90% khối lượng công trình (Ảnh: Hà Thanh)

Đến nay, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 469 hộ gia đình, cá nhân với số tiền đã chi trả là 432,6 tỷ đồng, còn lại 13 hộ với số tiền 14 tỷ đồng đang tiếp tục được chi trả.

Về các hạng mục nền mặt đường, cống thoát nước, tuynen kỹ thuật đến nay nhà đầu tư đã thi công 90% khối lượng công trình. Còn các hạng mục cầu vượt đường sắt và cầu vượt đường cao tốc đến nay đã thi công 95% khối lượng công trình.

Dự án đường Bắc Sơn kéo dài, TP.Thái Nguyên gần 2.000 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thành - Ảnh 2.

Cổng Tam Quan, một trong những hạng mục của Dự án đường Bắc Sơn kéo dài đã được hoàn thành (Ảnh: Hà Thanh)

Đối với đoạn Km3+500 (nút giao đường Tố Hữu) đến Km09+500 có tổng mức đầu tư gần 992 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí dự phòng gần 526 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị hơn 466 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 201 hộ gia đình, cá nhân với số tiền đã chi trả là 378,8 tỷ đồng.

Trong đó, các hạng mục nền mặt đường, cống thoát nước, vỉa hè, tuynen kỹ thuật đã được thi công 90% khối lượng công trình, còn hạng mục cầu Suối Đá đã thi công 95% khối lượng công trình.

Đến nay, toàn tuyến đường Băc Sơn kéo dài đã thông tuyến, theo kế hoạch nhà đầu tư sẽ phấn đấu thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/06/2023.

Hà Thanh