Giá cao su hôm nay 18/5: Giá cao su tiếp đà tăng

18/05/2023 12:59 GMT+7
Giá cao su hôm nay 18/5 tăng đều trên thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng vững ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ còn giảm ở 2 kỳ hạn.

Giá cao su hôm nay 18/5: Giá cao su kỳ hạn tăng

Giá cao su hôm nay 18/5 tăng đều trên thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng vững ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ còn giảm ở 2 kỳ hạn.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 5/2023 ghi nhận mức 207,5 yen/kg, giảm 0,57%, giảm 1,2 yen/kg.

Kỳ hạn cao su tháng 6/2023 tăng 01%; kỳ hạn cao su tháng 7/2023 giảm 0,57%; kỳ hạn tháng 8/2023 tăng 0,43% và cao su kỳ hạn tháng 9/2023 tăng nhẹ 0,09%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2023 đứng ở mức 12.100 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,54%, tăng 65 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải tăng ở kỳ hạn tháng 6/2023; kỳ hạn cao su tháng 7/2023, kỳ hạn cao su tháng 8/2023; kỳ hạn cao su kỳ hạn tháng 9/2023 cũng đều tăng gần 1%.

Giá cao su hôm nay 18/5: Giá cao su tiếp đà tăng - Ảnh 1.

Giá cao su hôm nay 18/5: Giá cao su kỳ hạn tăng

Giá cao su hôm nay 18/5: Giá cao su tiếp đà tăng - Ảnh 2.

Giá cao su hôm nay 18/5: Giá cao su kỳ hạn tăng

Giá cao su hôm nay 18/5: Giá cao su tiếp đà tăng - Ảnh 3.

Giá cao su hôm nay 18/5: Giá cao su kỳ hạn tăng

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 3 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 2,09 triệu tấn cao su (HS 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 3,1 tỷ USD, tăng 9,5% về lượng, nhưng giảm 13,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Bờ Biển Ngà và Nga là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Trung Quốc, lượng cao su nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng so với cùng năm 2022. 

Trong 3 tháng đầu năm 2023, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc với 416,52 nghìn tấn, trị giá 562,65 triệu USD, tăng 15,2% về lượng, nhưng giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 19,9% trong tổng lượng cao su nhập khẩu của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2023, cao hơn so với mức 18,92% của 3 tháng đầu năm 2022.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 5 cho Trung Quốc với 46,2 nghìn tấn, trị giá 51,78 triệu USD, tăng 15,2% về lượng, nhưng giảm 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam chiếm 7,34% trong tổng lượng cao su tự nhiên nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn so với mức 5,96% của 3 tháng đầu năm 2022.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, Việt Nam là thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp lớn thứ hai cho Trung Quốc với 368,39 nghìn tấn, trị giá 507,56 triệu USD, tăng 15,5% về lượng, nhưng giảm 8,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 34% trong tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp nhập khẩu của Trung Quốc, thấp hơn so với mức 37,79% của 3 tháng đầu năm 2022.

 

Nguyễn Phương