Gỗ MDF VRG Quảng Trị (MDF) báo lãi quý II giảm 21% xuống 20,8 tỷ đồng

15/07/2022 17:04 GMT+7
Kết thúc quý II/2022, Gỗ MDF VRG Quảng Trị báo lãi 20,8 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị (UPCoM: MDF) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 363,4 tỷ, tăng 24% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng kỳ này tăng 32% lên 305 tỷ khiến lợi nhuận gộp giảm từ 60,8 tỷ xuống 58,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 317% lên 649,4 triệu đồng. Chi phí bán hàng tăng 15% lên 19,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ còn 3,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2022, Gỗ MDF VRG Quảng Trị báo lãi 20,8 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Gỗ MDF VRG Quảng Trị (MDF) báo lãi quý II giảm 21% còn 20,8 tỷ đồng. - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính của Gỗ MDF VRG Quảng Trị

Theo giải trình của Công ty, giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gỗ MDF của công ty 6 tháng đầu năm tăng 2,67 lần, axit Citric, Ure tăng hơn 2 lần... so với cùng kỳ. Vì vậy, chi phí đầu vào tăng lên theo tỷ lệ tăng tương ứng, ví dụ, cùng số lượng mua vào so với cùng kỳ Ure mất 40 tỷ đồng thì năm nay phải bỏ ra 80 tỷ đồng...

Lũy kế nửa năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt 680,4 tỷ, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 24,2 tỷ, giảm 49% so với cùng kỳ 2021.

Tổng tài sản đến cuối tháng 6 của MDF đạt 1.344 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 20% lên 501,7 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm 81,5% với 408,9 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền có 30,9 tỷ, trong đó phần lớn là tiền gửi ngân hàng với 30,8 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 13% lên 656,2 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 514,6 tỷ đồng, vay và nợ htuê tài chính ngắn hạn là 337 tỷ đồng.

A.Vũ