Hộ nông dân nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp

07/10/2020 16:21 GMT+7
Bảo hiểm nông nghiệp là công cụ đắc lực của nông dân trong việc nâng cao quá trình sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu thiệt hại, tổn thất tài sản từ rủi ro về thiên tai, dịch bệnh.
Hộ nông dân nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp - Ảnh 1.

Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối tượng bảo hiểm nào được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp?

Theo quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm các tổ chức, cá nhân trồng lúa, chăn nuôi trâu, bò và nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp là bao nhiêu?

Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo (bao gồm cả hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều), hộ cận nghèo được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Đối tượng được xét thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Riêng với tổ chức sản xuất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đầy đủ 3 quy định.

Thứ nhất, doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.

Thứ hai, tổ chức sản xuất nông nghiệp phải có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyển khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và văn bảo sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Thứ ba, có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Các loại rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Rủi ro về thiên tai được bảo hiểm hỗ trợ đối với cây lúa, trâu, bò, tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Các loại thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các rủi ro về dịch bệnh trên cây lúa được bảo hiểm hỗ trợ bao gồm: Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá; dịch rầy nâu, sâu đục thân. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các dịch bệnh bao gồm bệnh lở mồm long móng và bệnh nhiệt thán đối với trâu, bò cũng được bảo hiểm hỗ trợ với điều kiện dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Riêng đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, không hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với dịch bệnh trên các đối tượng này.

Địa bàn nào được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp?

Đối với cây lúa, phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.

Đối với trâu, bò, áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương.

Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, áp dụng phí bảo hiểm nông nghiệp tại các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.

Thu Trà