Hóa chất Đức Giang (DGC): Lãi vượt kế hoạch 4%, trữ tiền có hơn 10.400 tỷ đồng

23/01/2024 10:00 GMT+7
Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang (DGC) đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 2.087 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm 10.403 tỷ đồng, tăng 15,5% so với đầu năm.

CTCP Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố BCTC quý IV/2023 với doanh thu thuần trong quý đạt 2.387,7 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng giảm 12%, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 784 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính của Hóa chất Đức Giang giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ xuống 194 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ở mức 95,4 tỷ đồng, chi phí quản lý đạt 49,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 39% và 10% so với cùng kỳ năm trước đó.

Kết quả, Hóa chất Đức Giang thu về 745,7 tỷ đồng, giảm 33,6%. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 720 tỷ đồng, giảm 30% so với quý IV/2022.

Lũy kế cả năm 2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 9.748 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế hợp nhất đạt 3.250,4 tỷ đồng, giảm 46%, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 3.109 tỷ, giảm 44% so với thực hiện năm trước. Như vậy, công ty đã hoàn thành gần 90% kế hoạch doanh thu và 104% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Đức Giang cho biết doanh thu năm 2023 giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước, chi tiết như sau: Phốt pho vàng và H3PO4 giảm 38%; WPA giảm 28%; phân bón các loại giảm 12%, chủ yếu do giá bán giảm do sự suy giảm của thị trường trong nước và thế giới.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty là 15.492 tỷ đồng, tăng 2.087 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm 10.403 tỷ đồng, tăng 15,5% so với đầu năm.

Cuối quý IV/2023, nợ phải trả của Hóa chất Đức Giang đạt 3.493 tỷ đồng, tăng 35,8% so với đầu nă,. Trong đó nợ vay tài chính là 1.328 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Nguồn vốn chủ yếu của công ty được hỗ trợ bởi vốn chủ sở hữu gần 12.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5.887 tỷ đồng.

Đức Giang cho biết doanh thu năm 2023 giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Phốt pho vàng và H3PO4: doanh thu giảm 38%; WPA: doanh thu giảm 28%; phân bón các loại: doanh thu giảm 12% nguyên nhân do giá bán giảm vì thị trường trong nước và thế giới giảm.

Tại thời điểm 31/12, tổng tài sản của công ty đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 2.087 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 10.403 tỷ đồng.

Cuối quý IV/2023, nợ phải trả của Hóa chất Đức Giang ở mức 3.493 tỷ đồng, trong đó, nợ vay tài chính ở mức 1.328 tỷ đồng với toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Nguồn vốn chủ yếu được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu gần 12.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5.887 tỷ đồng.

O.L
Cùng chuyên mục