Dragon Capital mua thêm 150.000 cổ phiếu DGC, nâng sở hữu tại Hóa chất Đức Giang lên hơn 6%

14/12/2023 06:54 GMT+7
Sau mua thêm 150.000 cổ phiếu DGC, nhóm quỹ liên quan quan Dragon Capital đã nâng sở hữu từ 5,98% lên 6,02% tại CTCP Hóa chất Đức Giang.

CTCP Hóa chất Đức Giang (DGC) vừa công bố thông tin về việc thay đổi sở hữu cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 11/12, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua thêm 150.000 cổ phiếu DGC. Sau khi mua thành công, nhóm này nâng sở hữu tại DGC từ 5,98%, lên 6,02% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ thực hiện mua 150.000 cổ phiếu là Norges Bank.

Ngày 7/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua thêm 400.000 cổ phiếu DGC.

Tron quý III/2023, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.463,5 tỷ đồng, giảm 33,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 802,9 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, DGC ghi nhận doanh thu đạt 7.360,2 tỷ đồng, giảm 35,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.504,7 tỷ đồng, giảm 49,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất Đức Giang (DGC) sáp nhập 2 công ty con - Ảnh 1.

Lợi nhuận sau thuế các quý từ đầu năm 2022 tới nay.

Năm 2023, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu 10.875 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ là 3.000 tỷ đồng, giảm 50,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, DGC hoàn thành 83,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Hoá chất Đức Giang đặt kế hoạch kinh doanh trong quý IV/2023 với doanh thu 2.755 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 820 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu trong quý IV, Công ty lên kế hoạch doanh thu từ phốt pho vàng dự kiến 1.200 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng doanh thu; doanh thu từ axit phosphoric HPO (85%) dự kiến 450 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng doanh thu; doanh thu từ axit trích ly WPA (50%) dự kiến 416 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng doanh thu; và còn lại từ các sản phẩm khác.

Về kế hoạch xây dựng cơ bản trong quý IV, Công ty dự kiến nâng cấp, sửa chữa Nhà máy phốt pho 6 với giá trị 10 tỷ đồng; đặt thiết bị cho dự án Đức Giang – Nghi Sơn với giá trị 200 tỷ đồng.


OL
Cùng chuyên mục