Hóa chất Đức Giang (DGC) chốt danh sách chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

22/11/2023 08:36 GMT+7
Ngày 20/12 tới đây, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 30%.

Cụ thể, công ty dự chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức 1 cổ phần được nhận 3.000 đồng. Với 379,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DGC cần chi hơn 1.139 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán là ngày 18/1/2024. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo báo cáo tài chính quý III vừa công bố, trong quý III/2023, Công ty Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 2.463,54 tỷ đồng, giảm 33,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 802,86 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, DGC ghi nhận doanh thu đạt 7.360,23 tỷ đồng, giảm 35,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.504,7 tỷ đồng, giảm 49,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Công ty Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu 10.875 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ là 3.000 tỷ đồng, giảm 50,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, DGC hoàn thành 83,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Hoá chất Đức Giang đặt kế hoạch kinh doanh trong quý IV/2023 với doanh thu 2.755 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 820 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu trong quý IV, Công ty lên kế hoạch doanh thu từ phốt pho vàng dự kiến 1.200 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng doanh thu; doanh thu từ axit phosphoric HPO (85%) dự kiến 450 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng doanh thu; doanh thu từ axit trích ly WPA (50%) dự kiến 416 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng doanh thu; và còn lại từ các sản phẩm khác.

Về kế hoạch xây dựng cơ bản trong quý IV, Công ty dự kiến nâng cấp, sửa chữa Nhà máy phốt pho 6 với giá trị 10 tỷ đồng; đặt thiết bị cho dự án Đức Giang – Nghi Sơn với giá trị 200 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, DGC tăng 1,71% lên 94.900 đồng/cp.


O.L
Cùng chuyên mục