"Hoa hậu" ngành tôm Thủy sản Thuận Phước (THP) báo lãi khủng, cổ phiếu tăng mạnh bất chấp thị trường rực lửa

21/10/2022 15:50 GMT+7
Thủy sản Thuận Phước (THP) vừa công bố BCTT quý III/2022 với lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 424% so với cùng kỳ, gần đạt mục tiêu lợi nhuận năm.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ tăng 37% lên 885 tỷ đồng; giá vốn bán hàng tăng 36% lên 793,9 tỷ đồng nên lợi nhuận kỳ này đạt 10,3 tỷ đồng, tăng 424% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính kỳ này tăng 54% lên 22 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính tăng vọt từ 15,6 tỷ đồng lên 36,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 14% lên 57 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ còn 8,5 tỷ đồng.

Kết quả, quý III/2022, Thủy sản Thuận Phước báo lãi 10,3 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

"Hoa hậu" ngành tôm thủy sản Thuận Phước (THP) báo lãi khủng sau quý III/2022, cổ phiếu tăng bất chấp chiều xuống của thị trường - Ảnh 1.

Thủy sản Thuận Phước (THP) vừa công bố BCTT quý III/2022

Giải trình về doanh thu và lãi sau thuế, công ty cho rằng, do Quý III năm 2021 thành phố Đà Nẵng bị phong tỏa chống dịch Covid-19 từ ngày 03/08/2021 đến 07/09/2021, thời gian này Công ty bị hạn chế sản xuất nên doanh thu giảm, chi phí tăng cao dẫn đến lợi nhuận giảm mạnh. Đến Quý III năm 2022 do tình hình sản xuất ổn định hơn cho nên lợi nhuận kỳ này tăng 424% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 9 tháng, THP ghi nhận doanh thu đạt 2.414 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 2% so với cùng kỳ. 

Năm 2022, Thủy sản Phước Thuận đặt mục tiêu kinh doanh khá thấp, do vậy, dù mới chỉ hết 9 tháng, nhưng lợi nhuận sau thuế gần như đã đạt 100% so với mục tiêu 20 tỷ đồng trong năm 2022.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 9 của THP đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 54% với 373 tỷ đồng; trữ tiền tăng gấp đôi lên 144,7 tỷ đồng; xuất hiện khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với 48 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 12% xuống 165,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả  là1.202 tỷ đồng, trong đó phải trả ngắn hạn tăng 18% lên 1.003 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu biến động nhẹ, tăng 3% so với đầu năm lên 349 tỷ đồng.

Kết phiên chiều 21/10, cổ phiếu THP tăng 7,02% lên 12.200 đồng/CP.

H.T