HoREA kiến nghị bổ sung quy định tạm cư khi thu hồi đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

25/02/2023 09:43 GMT+7
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản góp ý một số điều của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó bổ sung quy định về “bố trí chỗ ở tạm thời (tạm cư)” trong trường hợp được “tái định cư tại chỗ” khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, HoREA đề nghị bổ sung quy định "nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" và bổ sung quy định "đảm bảo người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống nơi tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ" vào Điều 89 và bổ sung quy định về "bố trí chỗ ở tạm thời (tạm cư)" trong trường hợp được "tái định cư tại chỗ" khi Nhà nước thu hồi đất vào Điều 107 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

HoREA cho rằng, khoản 3 Điều 107 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đô thị, chỉnh trang đô thị, dự án nhà ở thì được bố trí tái định cư tại chỗ. Trường hợp thu hồi đất ở để thực hiện các mục đích khác thì được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có quỹ đất, quỹ nhà tái định cư", nhưng để chờ được tái định cư tại chỗ thì phải được "bố trí chỗ ở tạm thời (tạm cư)".

Do đó, HoREA kiến nghị cần bổ sung quy định "bố trí chỗ ở tạm thời (tạm cư)" vào khoản 3 Điều 107 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định "UBND cấp tỉnh phải thực hiện di dời, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu" khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại khoản 2 Điều 63 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

HoREA kiến nghị bổ sung quy định tạm cư khi thu hồi đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 1.

HoREA kiến nghị một số điều của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Ảnh: TN)

Bên cạnh đó, HoREA cho rằng nội dung Điều 89 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định "nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", nhưng "tiêu đề" của Điều 89 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉ nêu "nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất" mà không đề cập đến việc "hỗ trợ, tái định cư" là chưa đầy đủ.

Mục 2.3 Phần IV Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo "Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hoà lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ", nên cần phải được bổ sung vào Điều 89 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trên cơ sở đó, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung "tiêu đề" và khoản 4 Điều 89 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về nguyên tắc bồi thường về đất, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là việc tổ chức xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất. Do đó, người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống nơi tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, cũng liên quan đến quy định thu hồi đất, HoREA kiến nghị bổ sung quy định "dự án công trình để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng" có thể thực hiện phương thức "Nhà nước thu hồi đất" theo quy định tại Điều 78 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cùng với đó, có thể do "nhà đầu tư nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất với người sử dụng đất" theo quy định tại Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


Thái Nguyễn