infographic: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 1/2022 ước đạt 58,5 tỷ USD, nhập siêu 500 triệu USD

30/01/2022 10:28 GMT+7
Trong tháng 1-2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2022 ước giảm 3,1%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,5 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,5 tỷ USD, giảm 11,7% so với tháng trước, song so với cùng kỳ năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 6,3%; trong đó xuất khẩu tăng 1,6%, nhập khẩu tăng 11,5%.

Cụ thể, tháng 1-2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng ước đạt 29 tỷ USD, giảm 16,2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 tăng 1,6%. Có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 29,5 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1 tăng 11,5%. Cũng trong tháng 1, có 4 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 46,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 9 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 10,2 tỷ USD. Tháng 1-2022, ước tính Việt Nam nhập siêu 500 triệu USD.

infographic: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 1/2022 ước đạt 58,5 tỷ USD, nhập siêu 500 triệu USD - Ảnh 1.


 

An Vũ