Kido (KDC) chốt ngày tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 6%

14/08/2022 08:00 GMT+7
Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) thông báo ngày 22/8 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022.

Theo đó, Tập đoàn KIDO (KDC) sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu nhận 600 đồng). Ngày giao dịch không quyền 19/8 và thanh toán vào 5/9.

Với số lượng cổ phiếu lưu hành là 251,6 triệu, công ty dự kiến thanh toán cho cổ đông gần 151 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 4, KDC đã trả cổ tức cho năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%.

Kido là đơn vị hoạt động trong ngành thực phẩm với vốn điều lệ gần 2.800 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang sở hữu hai thương hiệu kem Celano và Merino. Ở mảng dầu, công ty nắm thương hiệu Tường An, Vocarimex và một sổ sản phẩm mảng bánh.

Năm 2022, KDC xây dựng kế hoạch doanh thu 14.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021 và lợi nhuận là 900 tỷ đồng, tăng 38%.

Trong quý II/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần 3.473 tỷ đồng, lãi sau thuế 219 tỷ, lần lượt tăng 30% và tăng 1% so với quý II năm ngoái.

6 tháng đầu năm 2022 với doanh thu thuần đạt 6.352 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành dầu ăn chiếm 83% tỷ trọng doanh thu (5.272 tỷ đồng), tăng gần 29,9%. Ngành hàng thực phẩm chiếm tỷ trọng 17% và tăng trưởng 30,3%. Biên lãi gộp toàn ngành đạt 23%, cải thiện so với 19% cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của KDC đạt 340 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước thuế 427 tỷ đồng và tương ứng với 47,5% kế hoạch năm. 


A.Vũ