Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) báo lãi 1,4 tỷ đồng trong quý II/2023

21/07/2023 16:30 GMT+7
TCT vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2023, báo lãi 1,4 tỷ đồng, giảmso với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 61,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, giá vốn bán hàng tăng 7,6% lên 7,1 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp âm hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 5,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 13% lên 6,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng 897 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên 1,2 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2023, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh báo lãi 1,4 tỷ đồng, giảm 82,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của TCT ghi nhận 36,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 25,2% và 37% so với nửa đầu năm 2022.

Tổng tài sản của TCT tính tới 30/6 đạt 363,7 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng 4,5 lần lên 10,4 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 6% lên 27 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 5,3 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 21/6, TCT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo Nghị quyết được thông qua, năm 2023 TCT lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 74,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 54 tỷ đồng, lần lượt thực hiện bằng 86,2% và 109,9% so với năm 2022.

Công ty cho biết, do cơ sở vật chất, nhà xưởng đã xuống cấp, cũ kỹ và máy móc, thiết bị của hệ thống cáp treo và xe trượt ống đã hao mòn nên công việc trọng tâm năm 2023 là nâng cấp nhà xưởng, cảnh quan và nhập máy móc, thiết bị dự phòng nên chi phí ước tính năm 2023 tăng cao.

TCT dự kiến cải tạo sửa chữa nhà Ga của hệ thống Máng trượt công nghệ châu Âu với tổng mức đầu tư gần 19,4 tỷ đồng; nâng cấp hệ thống cáp treo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách với mức đầu tư 717,6 tỷ đồng.


O.L
Cùng chuyên mục