KQKD quý I/2024: Pitco (PIT) báo lãi hơn 1 tỷ đồng, dư nợ tài chính chiếm 61% nguồn vốn

23/04/2024 06:30 GMT+7
Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Xuất nhập khẩu Petrolimex (Pitco) báo lãi trước thuế 1,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng, tăng vọt so với cùng kỳ năm trước với lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 52,3 triệu đồng và 47 triệu đồng.

CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (Pitco; HoSE: PIT) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 262,8 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng gấp 2 lần, ở mức 240,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 180% lên 2,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 40% lên 5,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 65% lên 7,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng 48% lên hơn 10 tỷ đồng.

Kết quả, Pitco báo lãi trước thuế 1,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng, tăng vọt so với cùng kỳ năm trước với lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 52,3 triệu đồng và 47 triệu đồng.

KQKD quý I/2024: Pitco (PIT) báo lãi hơn 1 tỷ đồng, dư nợ tài chính chiếm 61% nguồn vốn- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của Pitco.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Pitco ở mức 360 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 8,7 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 81% lên 98,1 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 30% lên 130,7 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Pitco tăng 41% so với đầu năm, lên mức 249,3 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính là 218,4 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm và chiếm 61% tổng nguồn vốn.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc quý I/2024 tăng nhẹ lên 110,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Pitoc âm gần 29 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm là âm 30,2 tỷ đồng.

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Pitco dự kiến tổ chức Đại hội ngày 14/6/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 22/3/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) ra quyết định giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 404/QĐ-SGDHCM ngày 21/6/2022 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 âm 30,18 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.

Linh Anh
Cùng chuyên mục