KQKD quý I/2024: Xây dựng Tiền Giang báo lãi giảm 42%

23/04/2024 06:30 GMT+7
Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Công ty Xây dựng Tiền Giang báo lãi trước thuế 21,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 17,9 tỷ đồng, đều giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (gọi tắt là Xây dựng Tiền Giang; HoSE: THG) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 324,8 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 7% còn 256,9 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu bán vật tư hàng hóa, thành phẩm tăng 7% lên 246,1 tỷ đồng; doanh thu thi công công trình xây dựng tăng 6% lên 48,6 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 63% xuống 29,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 50% còn 1,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng nhẹ từ 3,4 tỷ đồng lên 3,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 4% lên 35,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10% lên 9 tỷ đồng.

Kết quả, Xây dựng Tiền Giang báo lãi trước thuế 21,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 17,9 tỷ đồng, đều giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

KQKD quý I/2024: Xây dựng Tiền Giang báo lãi giảm 42%- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Xây dựng Tiền GIang.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, Xây dựng Tiền Giang cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm chủ yếu do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong quý I/2024 giảm 42% so với với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Xây dựng Tiền Giang giảm nhẹ từ 1.852,2 tỷ đồng xuống 1.801,2 tỷ đồng. Trong đó, trữ tiền ghi nhận 210,2 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 5% lên 764,7 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Xây dựng Tiền Giang ở mức 1.118,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Dư nợ tài chính tăng 2% lên 495,3 tỷ đồng, tương ứng chiếm 27% tổng tài sản.

Theo thông báo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Xây dựng Tiền Giang sẽ được tổ chức ngày 23/4 tại tòa nhà Ticco (Tiền Giang).

Tại ngày 31/3/2024, Xây dựng Tiền Giang có 5 công ty con trực tiếp, 3 công ty con gián tiếp và 1 công ty liên kết. Cập nhật vốn điều lệ doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc quý I/2024 là 299,6 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công công trình xây dựng thủy lợi, thi công cơ giới; sản xuất kinh doanh bê tông...

Khánh Ly
Cùng chuyên mục