KQKD quý I/2024: Thuỷ sản Bến Tre (ABT) báo lãi tăng 22%

23/04/2024 06:00 GMT+7
Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2024, Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre báo lãi sau thuế đạt 12,7 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (HoSE: ABT) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 121,9 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 1,9% xuống còn 101,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ từ 3,7 lên 3,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 37,9% còn 1,8 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay ở mức 1,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 16,3% lên 5,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30,6% xuống còn 4,3 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Thuỷ sản Bến Tre đạt 12,7 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 11,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,1% và 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

KQKD quý I/2024: Thuỷ sản Bến Tre (ABT) báo lãi tăng 22% - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý I/2024.

Tại ngày 31/3/2024, Thuỷ sản Bến Tre ghi nhận tổng tài sản là 685,3 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu kỳ, ở mức 661,4 tỷ đồng. Trong đó, trữ tiền là 164,2 tỷ đồng tăng so với đầu năm đạt 156,4 tỷ đồng . Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,4% lên 93,9 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng nhẹ lên 94,8 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I, tổng nợ phải trả của Thuỷ sản Bến Tre ở mức 307,5 tỷ đồng tăng 21,2% so với đầu năm. Dư nợ tài chính ở mức 116,7 tỷ đồng, tăng 16,8% so với đầu năm và toàn bộ là vay nợ ngắn hạn.

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre được thành lập ngày 25/12/2003, có trụ sở tại Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Bến Tre. Hoạt động chính của công ty là nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản.

Linh Anh
Cùng chuyên mục