Lạng Sơn: Dịch covid-19 thu nội địa 8 tháng chỉ đạt hơn 72% dự toán

04/09/2020 08:56 GMT+7
Theo Cục Thuế Lạng Sơn, thu ngân sách tháng 8/2020 trên địa bàn quản lý đạt 212,14 tỷ đồng. Tổng thu 8 tháng đạt 1.777 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán pháp lệnh nhưng chỉ bằng 87,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới của Lạng Sơn - Trung Quốc chưa tăng trở lại, tốc độ thông quan vẫn chậm. Trong tháng 8/2020, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng, chưa phục hồi so với cùng kỳ năm trước. 

Mặc dù nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại đã hoạt động trở lại nhưng chưa đạt được doanh số; một số chính sách giãn giảm thuế của Chính phủ ban hành để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có hiệu lực, dẫn đến nhiều khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ. 

Lạng Sơn: Dịch covid-19 thu nội địa 8 tháng chỉ đạt hơn 72% dự toán - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới của Lạng Sơn chưa tăng trở lại, tốc độ thông quan vẫn chậm ảnh hưởng đến công tác thu thuế.

Cụ thể, thu lệ phí trước bạ đạt 51,7% dự toán, thu ngoài quốc doanh đạt 58,4%, phí kết cấu hạ tầng cửa khẩu đạt 70,7%, thuế thu nhập cá nhân đạt 73,8%... Đánh giá về công tác thu ngân sách trong tháng 9/2020, lãnh đạo Cục Thuế cho biết đơn vị dự kiến thu được 164 tỷ đồng, nhưng do ảnh hưởng lần hai của dịch Covid -19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên các nguồn thu NSNN tiếp tục bị ảnh hưởng, đặc biệt số thu phí từ các cửa khẩu.

Dự báo tháng 9/2020 không có khoản thu nào đột biến, do đó số thu dự kiến sẽ đạt thấp hơn so với cùng kỳ. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, những tháng cuối năm, Cục Thuế Lạng Sơn cần tăng cường các biện pháp quản lý thu, khai thác các nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ thu NSNN khi các hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Đồng thời, tiếp trục triển khai tuyên truyền chính sách thuế mới, tiếp tục các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trong bối cảnh đại dịch Covid-19…

PV