Lạng Sơn: Tập trung xử lý, thu hồi 270 tỷ đồng tiền nợ thuế

06/10/2020 21:39 GMT+7
Tính đến hết tháng 9/2020, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh còn khoảng 270 tỷ đồng, đặc biệt số nợ tập trung vào các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho việc thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp khó khăn. Chính vì vậy, việc tập trung thu hồi nợ thuế là một trong những giải pháp quan trọng để bù thu.
Từ đầu năm 2020 đến nay, công tác quản lý và thu hồi nợ thuế tiếp tục được cơ quan thuế tập trung triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. 

Công tác tuyên truyền, đôn đốc bằng văn bản, điện thoại, thư điện tử; các bước cưỡng chế nợ thuế… được triển khai thường xuyên, đúng quy định đến các trường hợp nợ thuế cụ thể. 

 Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời các doanh nghiệp nợ thuế đến làm việc, trong đó tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Thông qua những buổi làm việc như vậy, các doanh nghiệp nợ thuế hiểu rõ hơn và chấp hành tốt hơn việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Lạng Sơn: Tập trung thu hồi 207 tỷ đồng tiền nợ thuế  - Ảnh 1.

Số nợ thuế hiện khoảng 207 tỷ chủ yếu của các doanh nghiệp, đặc biệt số nợ tập trung vào các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Cụ thể, kết quả thu hồi nợ thuế 9 tháng đầu năm 2020 được 285 tỷ đồng. Trong đó thu hồi nợ cũ từ năm 2019 chuyển sang hơn 36 tỷ đồng; thu nợ phát sinh 9 tháng đầu năm 2020 là 249 tỷ đồng. Mặc dù đã đạt được những kết quả cụ thể, tuy nhiên, số nợ thuế của các doanh nghiệp còn khá nhiều, đặc biệt số nợ tập trung vào các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…Tính đến hết tháng 9/2020, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh khoảng 270 tỷ đồng. 

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh: Từ nay đến cuối năm, ngành thuế sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế. Trong đó giao chỉ tiêu thu nợ từng tháng cho từng lãnh đạo, công chức quản lý nợ thuế; thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. 

Bên cạnh sự chủ động triển khai các giải pháp quản lý của cơ quan thuế, cuối tháng 8/2020, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thu nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất. Trong đó yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế; phối hợp triển khai các giải pháp quản lý thuế hiệu quả.

Tuấn Minh