Licogi 13 (LIG) sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

30/05/2022 17:18 GMT+7
Công ty CP Licogi 13 (LIG) sắp chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

Ngày 6/6 tới đây, Công ty CP Licogi 13 (HNX: LIG) sẽ chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu có một quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 20 quyền thì nhận được một cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/6. 

Với gần 90 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính LIG sẽ phát hành thêm gần 4,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt này. 

Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của LIG dự kiến tăng từ gần 900 tỷ đồng lên gần 945 tỷ đồng.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, Licogi 13 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 492,3 tỷ đồng, giảm 28,1%, lợi nhuận sau thuế gấp hơn 6 lần lên 8,6 tỷ đồng. 

Theo lý giải của công ty, mức tăng trưởng lợi nhuận này là do doanh thu hoạt động tài chính công ty mẹ đạt 130 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 65,5 triệu đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản công ty tăng 5,7% so với đầu năm lên 5.487,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.212,6 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.105 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 952,3 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 109,6 tỷ đồng lên 2.212,6 tỷ đồng; tồn kho tăng 2%, tương ứng tăng thêm 20,4 tỷ đồng lên 1.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 12,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 183,3 tỷ đồng lên 1.652,9 tỷ đồng và chiếm 30,1% tổng nguồn vốn.

Năm nay, đơn vị đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 90 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc quý đầu năm, doanh thu LIG đạt 19,7% còn lợi nhuận hoàn thành 8,7% kế hoạch cả năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/5, cổ phiếu LIG giảm 1,14% về 8.700 đồng/cổ phiếu.O.L