Licogi 18 (L18) báo lãi gần 12 tỷ đồng, nợ vay tăng vọt

08/08/2022 07:27 GMT+7
Kết thúc quý II/2022, L18 báo lãi sau thuế đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2021.

Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18 (HNX: L18) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2022 với doanh thu ghi nhận 562 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn với 33% lên 531 tỷ đồng kéo theo lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ giảm 12% xuống 31 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 55% lên 1,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 48% lên 9 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay la 8,8 tỷ đồng.

Kỳ này không ghi nhận chi phí bán hàng, cùng kỳ là 371 triệu đồng; chi phí quản ký doanh nghiệp giảm 24,5% xuống gần 19 tỷ đồng. Lợi nhuận khác tăng 26,8% lên 9,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2022, L18 báo lãi sau thuế đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2021.

Licogi 18 (L18) báo lãi gần 12 tỷ đồng, nợ vay tăng vọt - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính của L18

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 916,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% và lợi nhuận sau thuế đạt 16,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của L18 đạt 3.092 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 85,3% với 2.367 tỷ đồng; tiền và tương đương tiền giảm 37,6% xuống 30 tỷ đồng; xuất hện thêm khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 35 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 17,6% lên 1.364 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm nhẹ so với đầu năm xuống 2.502 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn giảm 62% xuống 80,3 tỷ đồng; tổng nợ vay chiếm 56% tổng nợ phải trả với 1.326 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.


Ong Lý