Mía đường Sơn La báo lãi lớn kỳ 6 tháng cuối 2022, cổ phiếu SLS tiếp tục tăng "ngọt"

16/02/2023 08:19 GMT+7
Bán niên 2022-2023, Mía đường Sơn La (SLS) ghi nhận doanh thu tăng 117,5% lên gần 715 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng tăng vọt 178,7% lên gần 190 tỷ đồng.

Công ty CP Mía đường Sơn La (HNX: SLS) đã công bố tình hình kinh doanh giữa niên độ năm 2022-2023 (kỳ tài chính từ 1/7 - 31/12/2022). Doanh thu thuần bán niên của SLS ghi nhận 714,8 tỷ đồng, tăng 117,5% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng ghi nhận 500,5 tỷ đồng, tăng 110% nên lợi nhuận gộp đạt 214,3 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 4,5 tỷ đồng, giảm 11%, chi phí tài chính ghi nhận hơn 14 tỷ đồng, giảm 16%, trong đó là toàn bộ chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng 125% lên 1,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25,4%.

Kết quả, SLS báo lãi 189,3 tỷ đồng, tăng 178,7% so với cùng kỳ năm trước đó.

Lãnh đạo SLS chia sẻ, doanh thu bán hàng tăng, lợi nhuận gộp tăng, trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ giảm so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

Bán niên, Mía đường Sơn La báo lãi lớn, cổ phiếu SLS tiếp tục tăng "ngọt" - Ảnh 1.

BCTC của SLS

Năm 2023, LSS đặt mục tiêu doanh thu niên độ 2022 - 2023 đạt 3.000 tỷ đồng, tầm nhìn đến năm 2025 đạt 5.000 tỷ đồng, đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, tập trung chế biến chuyên sâu tạo ra các sản phẩm giá trị. Mới đây, Công ty đã đầu tư gần 500 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển để xây dựng và đưa vào sản xuất - kinh doanh thêm 5 nhà máy.

Tổng tài sản của SLS tính tới 31/12/2022 đạt 1.136 tỷ đồng giảm 17,6% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền biến động nhẹ lê 6,7 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm gần 63% xuống gần 176 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm sâu 53,6% xuống 287,2 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 264,5 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn tăng gần 4 lần lên hơn 142 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm gần 60% xuống 2,9 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn giảm 79% xuống hơn 105 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm 55% xuống 22,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 11,7% lên 848,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, SLS đã bá hàng cho Công ty TNHH Kim Việt Hà (công ty có cùng thành viên quản lý chủ chốt) với số tiền hơn 54 tỷ đồng, bá cho Công ty CP Mía đường Tuy Hòa (công ty có cùng thành viên quản lý chủ chốt) số tiền 122,6 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Vương Quốc Việt số tiền 23,6 tỷ đồng; bán hàng cho Công ty CP Mía đường Trà Vinh số tiền 123,6 tỷ đồng; Công ty CP Xuất nhập khẩu Ngũ cốc só tiền 234,8 tỷ đồng; Công ty Mía đường Sóc Trăng só tiền 33,3 tỷ đồn; Công ty CP Cơ khí điện máy Cần Thơ số tiền 16,2 tỷ đồng...

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/2, cổ phiếu SLS tăng 0,67% lên 150.000 đồng/cp.O.Lý
Cùng chuyên mục