Mía đường Sơn La (SLS) vượt kế hoạch gần 600%, cổ phiếu tăng "ngọt"

22/07/2023 15:45 GMT+7
Luỹ kế cả niên độ, Mía đường Sơn La ghi nhận 1.676 tỷ đồng doanh thu, 523,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 93%, 178% so với cùng kỳ.

CTCP Mía đường Sơn La (HNX: SLS) vừa công bố BCTC quý IV niên độ 2022 – 2023 (kỳ tài chính từ 1/4/2023 đến 30/6/2023) với doanh thu thuần đạt 549,9 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng tăng 111% lên 319,2 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 243% lần lên 230,7 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 30,8% lên 42%.

Doanh thu tài chính tăng 27,3% lên 5,1 tỷ đồng; trong khi đó chi phí tài chính giảm 65% xuống 2,3 tỷ đồng; Chi phí bán hàng tăng 113% lên 1,8 tỷ đồng; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 348% lên 6,9 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 224,6 tỷ đồng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ.

Mía đường Sơn La (SLS) vượt kế hoạch gần 600%, cổ phiếu tăng "ngọt" - Ảnh 1.

BCTC quý IV niên độ 2022-2023 của SLS

Luỹ kế cả niên độ, Mía đường Sơn La ghi nhận 1.676 tỷ đồng doanh thu, 523,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 93%, 178% so với cùng kỳ.

Niên độ 2022 - 2023, Mía đường Sơn La đặt mục tiêu doanh thu khoảng 1.111 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng. Như vậy, công ty vượt 51% kế hoạch doanh thu, vượt 597% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 1.342 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 163 tỷ đồng, gấp 17,4 lần so với đầu năm. Xuất hiện khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 45,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 31% xuống 325 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm mạnh 74% xuống 161,3 tỷ đồng. Tổng nợ vay ghi nhận 50,1 tỷ đồng, giảm 91% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 1.180,6 tỷ đồng bao gồm 1.025 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/7, cổ phiếu SLS tăng kịch trần lên 205.700 đồng/cp.


O.L
Cùng chuyên mục