Covid và cước tàu "nhấn chìm" đà tăng lợi nhuận, quý III Navico (ANV) báo lỗ hơn 13 tỷ đồng

23/10/2021 16:01 GMT+7
CTCP Nam Việt (Navico, ANV) đã công bố BCTC quý III/2021 với doanh thu giảm 19%, đặc biệt, lợi nhuận bị lỗ hơn 13 tỷ đồng.

Theo kết quả đã công bố, quý III, Navico ghi nhận doanh thu đạt 656 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 95%, còn lại đến từ doanh thu bán điện năng lượng mặt trời và nguồn thu khác.

Doanh nghiệp chuyên xuất khẩu cá tra cho biết nguyên nhân giảm doanh thu đến từ số lượng công nhân khi thực hiện phương án 3 tại chỗ dẫn đến sản lượng bán giảm.

Giá vốn hàng bán chỉ giảm 16% nên lãi gộp đạt 69 tỷ đồng giảm 36% so với quý III/2020.

Kết quả Navico báo lỗ hơn 13 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 40 tỷ đồng.

Navico (ANV) báo lỗ quý III hơn 13 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính hợp nhất của Navico

Lũy kế 9 tháng năm 2021, ANV ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ, xuống còn 2,436 tỷ đồng và lãi đạt 74 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.

Năm 2021, ANV đặt mục tiêu doanh thu đạt 3,900 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 250 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và tăng 4% so với kết quả năm 2020. Như vậy ANV đã thực hiện được 62% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận 2021.

Cuối tháng 9, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của ANV tăng vọt lên gần 679 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm với toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn lại giảm 80%, xuống mức 29 tỷ đồng. Cụ thể, ANV không còn ghi nhận khoản đầu tư góp vốn vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) trong khi đầu năm giá gốc khoản đầu tư này hơn 123.6 tỷ đồng và trích lập dự phòng hơn 7.4 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm này ghi nhận gần 4,829 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 34%, xuống còn 286 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp tính đến 30/09 giảm 68 tỷ đồng, ghi nhận hơn 1,832 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 1,144 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Đáng chú ý tới đây vào ngày 8/11/2021, ANV sẽ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 để thông qua việc bổ sung sửa đổi điều lệ công ty và bổ sung ngành nghề Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/10, cổ phiếu ANV giảm 2,3%, chỉ còn 31.550 đồng/cổ phiếu.


An Vũ