Nhựa Đông Á (DAG) dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

06/12/2022 10:25 GMT+7
CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (HoSE: DAG) thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (HoSE: DAG) cho biết việc tạm dừng trên để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của công ty và mang lại hiệu quả cho công ty. 

Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, Nhựa Đông Á sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo quy định và sẽ báo cáo lại vào kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm, DAG thông qua việc chào bán hơn 29,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán này là khoảng 297,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã thông qua kế hoạch huy động 100 tỷ đồng qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền huy động từ phát hành riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến dùng để đầu tư vốn mở rộng các Nhà máy sản xuất của các công ty con; đầu tư vốn vào công ty con, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác; bổ sung vốn lưu động; và thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác.

Nhựa Đông Á mới hoàn thành 44% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

Trong quý III/2022, Nhựa Đông Á ghi nhận doanh thu đạt hơn 546,5 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kì năm 2021. Trong đó giá vốn bán hàng 517,1 tỷ tăng 26,8%; lợi nhuận gộp tăng 2,1% lên 29,4 tỷ đồng doanh thu tài chính giảm 16,3% xuống còn 2,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm còn 14,8 tỷ đồng tương đương 3,2%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Đông Á đạt 3,35 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kì năm trước.

Lũy kế 9 tháng, DAG ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.762 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 316% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022, DAG đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.250 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 120 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng DAG thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và 44% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Được biết, từ ngày 6/1 đến ngày 15/11, cổ phiếu DAG giảm 82,1% từ 16.600 đồng/cổ phiếu về 2.970 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục dần. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 05/12, giá cổ phiếu DAG hiện đang ở mức 4.170 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo