Nhựa Hà Nội (NHH) chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

03/06/2023 10:20 GMT+7
Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) vừa đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 16/6, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/6/2023.

Nhựa Hà Nội (NHH) chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5% - Ảnh 1.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 5% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng). Nhựa Hà Nội sẽ chi hơn 36,4 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán sẽ vào 30/6/2023.

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, NHH đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ 5%. Như vậy, NHH đã giảm tỷ lệ trả cổ tức từ 10% (đã thông qua ở ĐHĐCĐ năm 2022) xuống còn 5%.

Nhựa Hà Nội (NHH) chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5% - Ảnh 2.

Kế hoạch và thực hiện tỷ lệ trả cổ tức năm 2022

Về kế hoạch trả cổ tức năm 2023, Công ty dự kiến chi trả tỷ lệ 15%.

Nhựa Hà Nội đã thực hiện hơn 27% kế hoạch lãi sau khi kết thúc quý đầu năm 2023

Trong báo cáo tài chính quý I/2023, Nhựa Hà Nội ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 542 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 2 lần, từ hơn 19 tỷ xuống còn gần 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng từ 10,7 tỷ lên 13,8 tỷ; chi phí bán hàng giảm mạnh từ 69 tỷ xuống còn 24 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp gần như không có gì thay đổi - vẫn ở mức 16,3 tỷ đồng.

Kết quả, Nhựa Hà Nội ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 6,7% lên hơn 32,5 tỷ đồng.

Nhựa Hà Nội (NHH) chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5% - Ảnh 2.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023

Trong tài liệu ĐHĐCĐ, Nhựa Hà Nội lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 120 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, NHH thực hiện gần 23% kế hoạch doanh thu và hơn 27% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, giá cổ phiếu NHH giảm 1,86% xuống còn ở mức 15.800 đồng/ cổ phiếu.Phương Thảo