VKC Holdings bị cưỡng chế hơn 1,4 tỷ đồng

02/06/2023 07:58 GMT+7
Công ty Cổ phần VKC Holdings (UPCoM: VKC) vừa thông báo việc nhận được quyết định cưỡng chế của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, Tổng cục thuế tỉnh Bình Dương gửi đi quyết nghị tới Công ty Cổ phần VKC Holdings (UPCoM: VKC) về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong toả tài khoản đối với VKC Holdings.

Lý do cưỡng chế là do VKC nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng hơn 1,4 tỷ đồng.

Tổng cục thuế yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) sẽ thực hiện trích tiền từ tài khoản/phong toả tài khoản của VKC. Trong trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty nhỏ hơn số tiền trên quy định cưỡng chế thì VIB vẫn phải thực hiện trích toàn bộ số tiền trong tài khoản, chỉ để dư số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi để trích tiếp số tiền phát sinh trong thời gian có hiệu lực.

Trước đó, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có gửi đi thông báo về việc cổ phiếu VKC có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định tại điểm e và điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Công ty có tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp và tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2022 của Công ty.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, VKC lỗ ròng hơn 239 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi hơn 2,3 tỷ đồng. Tổng số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là hơn 215 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của Công ty là 200 tỷ đồng.

VKC giải trình, năm 2022, Công ty gặp rất nhiều biến cố. Số lỗ này chủ yếu do chi phí xử lý hàng tồn kho kiểm kê thiếu không rõ nguyên nhân, chi phí lãi vay và lãi trái phiếu, chi phí xử lý tài sản cố định không được hình thành và chi phí dự phòng phải thu khó đòi. Trong khi đó, doanh thu giảm mạnh do thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/6, giá cổ phiếu VKC đang ở mức 900 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo