Petrosetco (PET) dự trình lãi tăng 47%, không chia cổ tức năm 2023

09/04/2024 16:25 GMT+7
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội tổ chức ngày 26/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu Đại hội, Petrosetco dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần dự kiến đạt 18.540 tỷ đồng, tăng 8% so với kết quả thực hiện được năm 2023. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt dự kiến đạt 260 tỷ và 205 tỷ đồng; tăng 43% và 47%.

Petrosetco (PET) dự trình lãi tăng 47%, không chia cổ tức năm 2023- Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2024

Petrosetco (PET) dự trình lãi tăng 47%, không chia cổ tức năm 2023- Ảnh 2.

Kế hoach lợi nhuận trước thuế năm 2024

Xét về lợi nhuận trước thuế năm 2024 theo từng mảng, Petrosetco dự trình mảng dịch vụ phân phối dự kiến lãi 160 tỷ đồng (tăng 65% so với thực hiện năm 2023); dịch vụ cung ứng và hậu cần đạt 26 tỷ đồng (tăng gấp đôi); dịch vụ đời sống đạt 30 tỷ đồng (tăng 7,1%) và dịch vụ bất động sản đạt 44 tỷ đồng (đi ngang so với năm trước).

Ngoài ra, Petrosetco dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tối đa là 10%, tỷ lệ cụ thể sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2024 đã kiểm toán.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Công ty dự kiến trích 6% lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối vào quỹ khen thưởng phúc lợi. Đặc biệt, Công ty sẽ không thực hiện chia cổ tức năm.

Bước sang năm 2024, Công ty dự kiến sẽ thực hiện chia cổ tức năm với tỷ lệ tối đa là 10%.

Về nhân sự, Petrosetco trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Thanh Cần và ông Nguyễn Quý Thịnh, đồng thời dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên mới cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/4, giá cổ phiếu PET tăng 2,93% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 28.100 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục