Phó Thống đốc lý giải lý do tín dụng ngân hàng vẫn là kênh tài trợ vốn chủ yếu cho DNNVV

27/11/2019 18:49 GMT+7
Phó Thống đốc lý giải lý do tín dụng ngân hàng vẫn là kênh tài trợ vốn chủ yếu cho DNNVV
Trong điều kiện khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ít có khả năng huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, các nguồn vốn hỗ trợ có nguồn từ ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ quốc tế còn hạn chế thì vốn tín dụng ngân hàng vẫn là kênh tài trợ vốn chủ yếu cho DNNVV phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Tọa đàm về các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Phó Thống đốc lý giải lý do tín dụng ngân hàng vẫn là kênh tài trợ vốn chủ yếu cho DNNVV - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua NHNN đã triển khai quyết liệt, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nhằm tập trung xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với đối tượng DNNVV, doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp lương thực…

Đồng thời, Ban Lãnh đạo NHNN luôn luôn quán triệt, chỉ đạo toàn ngành Ngân hàng tập trung nguồn lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế tiếp cận nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung nâng cao khả năng tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp, trong đó có khối doah nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Với sự nỗ lực vào cuộc của NHNN và hỗ trợ tích cực của các NHTM, hoạt động cấp tín dụng đối với DNNVV, doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp lương thực đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tính đến 30/9/2019, dư nợ tín dụng đối với DNNVV đạt 1.475.828 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ tháng 9/2018 tăng 12,34%), với 196.689 khách hàng còn dư nợ.

Trong đó, dư nợ đối với DNNVV hoạt động trong ngành công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 41%; DNNVV hoạt động trong ngành thương mại và dịch vụ 54%; DNNVV hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 5% trên tổng dư nợ.

Như vậy, đến cuối tháng 9/2019, dư nợ tín dụng đối với DNNVV tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế (9,4% so với cuối năm 2018) và cao hơn cùng kỳ năm 2018.

Phó Thống đốc lý giải lý do tín dụng ngân hàng vẫn là kênh tài trợ vốn chủ yếu cho DNNVV - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Trong điều kiện DNNVV ít có khả năng huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, các nguồn vốn hỗ trợ có nguồn từ ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ quốc tế còn hạn chế thì vốn tín dụng ngân hàng vẫn là kênh tài trợ vốn chủ yếu cho DNNVV phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin từ phương tiện thông tin, báo cáo của các địa phương, tổ chức tín dụng và các Hiệp hội, ngành nghề việc tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Vì vậy, trong thời gian tới, NHNN tiếp tục triển khai các giải pháp tiền tệ, tín dụng nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của các DNNVV. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ khối doanh nghiệp này.

Theo đó, các Bộ, ngành sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNNVV, bảo đảm các chính sách hỗ trợ DNNVV được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn của DNNVV.

Hai là, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tích cực triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNNV quy định tại Luật hỗ trợ DNNVV và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương. Phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng trong việc triển khai chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực đất đai, thuế, cơ sở hạ tầng... khi doanh nghiệp tiếp cận vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh.

Ba là, các Hiệp hội ngành nghề cần nâng cao vai trò, tầm ảnh hưởng của mình để làm cầu nối cho các DNNVV tiếp cận với các TCTD; Đầu mối trong việc hỗ trợ cho các DNNVV về thông tin thị trường, các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp thành viên.

Bốn là, TCTD xây dựng quy trình thu thập, khai thác thông tin về đánh giá tín nhiệm, hoạt động của khách hàng để nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay, qua đó tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản; Xây dựng các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý cho DNNVV, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; Đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Năm là, bản thân các DNNVV cũng phải tự hoàn thiện, tuân thủ quy định của pháp luật và chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực để nâng cao uy tín đối với các tổ chức tín dụng. Tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng kiểm soát dòng tiền và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá trình vay vốn.

Lê Thúy