Quảng Ninh phấn đấu 3 tháng cuối năm thu hút vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD

27/10/2020 14:45 GMT+7
Đó là 1 trong 4 mục tiêu quan trọng của tỉnh Quảng Ninh để các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) thực sự trở thành một trong những động lực tăng trưởng của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và Ban Quản lý KKT Vân Đồn, do diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19,  từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã chủ động xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác với những mục tiêu, giải pháp cụ thể trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

Đặc biệt là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường; chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh...

Quảng Ninh phấn đấu 3 tháng cuối năm thu hút vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD - Ảnh 1.

Vân Đồn đang là điểm sáng thu hút đầu tư.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đã đưa mục tiêu giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI cả nước hằng năm vào văn kiện Đại hội - điều này cũng thể hiện sự cam kết của tỉnh với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân về xây dựng một chính quyền phục vụ, do nhân dân, vì nhân dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả. 

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ban Quản lý KKT Vân Đồn là những đơn vị có vai trò quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực, cũng như cải cách hành chính để Quảng Ninh ngày càng trở thành địa bàn hấp dẫn với các nhà đầu tư. 

Quảng Ninh phấn đấu 3 tháng cuối năm thu hút vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD - Ảnh 2.

Vân Đồn là mảnh đất giàu tiềm năng, đang thu hút các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế với hàng tỷ USD trực tiếp đầu tư.

Để các KCN, KKT  trở thành một trong những động lực tăng trưởng của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 4 mục tiêu quan trọng. Phấn đấu hết quý IV năm 2020, hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và cấp phép đầu tư các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trong các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đạt con số ít nhất 2 tỷ USD. Phấn đấu giá trị giải ngân các dự án ngoài ngân sách trong các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đạt ít nhất 1 tỷ USD. Phấn đấu khởi công ít nhất 4 dự án mới trong các KCN, KKT với giá trị đạt ít nhất 500 triệu USD. Giữ vững 4 chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI dẫn đầu trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải rà soát lại toàn bộ chủ trương, quyết định, giấy phép có liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường của tất cả các nhà đầu tư từ đầu tư hạ tầng KCN đến nhà đầu tư thứ cấp trên phạm vi toàn tỉnh, để đánh giá rõ hiện trạng từng KCN, KKT trên địa bàn tỉnh. 

Từ đó, tăng cường phát hiện sai phạm, kiên quyết thu hồi theo quy định pháp luật. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc trách nhiệm của chính quyền tỉnh liên quan đầu tư các dự án, đặc biệt hậu kiểm sau cấp phép, thẩm định.

Quảng Ninh phấn đấu 3 tháng cuối năm thu hút vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD - Ảnh 3.

Dự án khu đô thị Phương Đông được giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Ký cũng thẳng thắn chỉ rõ một số vấn đề như: Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh mới đạt 37,6%; quy mô vốn, trình độ công nghệ, mức đóng góp, tạo đột phá tăng trưởng, hiệu quả về kinh tế xã hội cũng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Tiến độ đầu tư của một số nhà đầu tư KCN còn chậm, nhất là về kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp dẫn tới chưa thu hút được các dự án thứ cấp có thương hiệu, có quy mô lớn, thậm chí có tình trạng giữ đất; việc quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, môi trường, vật liệu san lấp tại các khu công nghiệp còn có những mặt hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu những dự án chậm tiến độ, có vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và gây lãng phí nguồn lực đất đai thì phải xem xét để có giải pháp quyết liệt trong thu hồi.

Riêng đối với các dự án có chủ trương cho nghiên cứu quy hoạch nhưng đến nay đã hết thời hạn thì kiên quyết thu hồi, không gia hạn. Các cơ quan liên quan rà soát khẩn trương cấp phép cho các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh, chậm nhất trong tháng 11/2020 phải hoàn thành. Đối với những dự án trong thẩm quyền của Trung ương, phải bám sát các bộ, ngành để thúc đẩy tiến độ.


Minh Minh