5 quỹ mở của VinaCapital lãi đậm, danh mục đầu tư chứng khoán có gì?

22/10/2021 17:37 GMT+7
Ông Brook Taylor, Tổng giám đốc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital tỏ ra rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. 4/5 quỹ mở do VinaCapital quản lý đang có mức tăng trưởng lợi nhuận 2 con số, ở mức cao.
VinaCapital: 5 quỹ mở tăng trưởng đáng kể trong 3 quý đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Hôm 22/10, CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa thông báo kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2021. Ảnh: VinaCapital

Hôm 22/10, CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa thông báo kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2021 của các quỹ mở do công ty quản lý. Các kết quả này được đánh giá là vượt trội, đánh dấu triển vọng tăng trưởng trong thời gian sắp tới.

VinaCapital quản lý 5 quỹ mở, bao gồm quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (VESAF), quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF), quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF), quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF), và quỹ ETF VinaCapital VN100 (ETF VN100).

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, cả 5 quỹ này đều đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, lợi nhuận của quỹ VESAF đạt 57,6%, là quỹ mở có kết quả hoạt động tốt nhất trên thị trường, tiếp tục duy trì thứ hạng dẫn đầu đã đạt được trong năm 2020; quỹ VEOF đạt 45,2%quỹ VIBF đạt 31,9%, vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index, thuộc nhóm top 3 quỹ hoạt động tốt nhất trong nhóm quỹ tương ứng trên thị trường. Quỹ hoán đổi danh mục VN100 ETF, mới được thành lập vào năm 2020, lợi nhuận của VN100 ETF đạt 31,8%. Đồng thời, trong số các quỹ mở trái phiếu trên thị trường, VFF là quỹ tăng trưởng cao nhất từ đầu năm 2021, với mức sinh lời đạt 5,45%.

Tổng tài sản của 5 quỹ đạt hơn 2.852 tỷ đồng, trong đó VESAF: 558,2 tỷ, VEOF: 435,0 tỷ, VIBF: 514,8 tỷ, VFF: 1.218,9 tỷ và ETF VN100: 126,0 tỷ; với tổng cộng gần 17.000 nhà đầu tư tính đến ngày 30/9/2021.

Cụ thể hơn, đối với VESAF, phần lớn tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu của các ngành tài chính (22,9%), công nghiệp (18,4%), nguyên vật liệu (13,9%), công nghệ (11,9%), tiêu dùng thiết yếu (9,6%), bất động sản (7,4%), tiêu dùng không thiết yếu (4,7%), năng lượng (3,8%) và tiện ích (2,7%), với danh mục đầu tư bao gồm FPT, HPG, MBB, MWG, KDH. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VESAF đạt 22,5%/năm từ khi thành lập (18/4/2017) cho đến ngày 30/9/2021.

Trong khi đó, tổng tài sản của VEOF được đầu tư vào các ngành tài chính (24,5%), vật liệu (19,3%), bất động sản (16,7%), tiêu dùng không thiết yếu (12,5%), công nghiệp (8,0%), công nghệ (7,4%), tiêu dùng thiết yếu (4,9%) và Y tế (1,2%), với danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu blue chip HPG, FPT, MWG, VHM và TCB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của VEOF đạt 13,2%/năm từ khi thành lập (01/7/2014) đến ngày 30/9/2021.

Còn đối với VIBF, tính đến 30/9/2021, tổng tài sản quỹ được phân bổ khoảng 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Danh mục cổ phiếu nắm giữ của quỹ chủ yếu thuộc ngành tài chính, bất động sản, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, với danh mục đầu tư cổ phiếu bao gồm HPG, FPT, MWG và TCB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VIBF đạt 19,2%/năm từ khi thành lập (14/7/2019) đến ngày 30/9/2021.

VinaCapital: 5 quỹ mở tăng trưởng đáng kể trong 3 quý đầu năm 2021 - Ảnh 3.

Những kết quả này đánh dấu triển vọng khả quan về tương lai. Ảnh: VinaCapital

VFF là quỹ mở trái phiếu đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định.

Tính đến 30/9/2021, trên 84% tổng tài sản của VFF được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bất động sản. Trong quý 4/2021, VFF dự kiến sẽ tiếp tục giải ngân vào trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc ngành tiêu đùng, tiện ích để nâng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi lên 90% tổng tài sản của quỹ.

Hiện tại, danh mục đầu tư của VFF bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi SHBF, MSN, PDR, Home Credit và HDG. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VFF đạt 7,64%/năm từ khi thành lập (8/4/2013) đến ngày 30/9/2021.

Cuối cùng, quỹ ETF VinaCapital VN100 là quỹ hoán đổi danh mục bám sát chỉ số tham chiếu VN100 với độ sai lệch thường xuyên duy trì ở mức xấp xỉ 0,4%. Theo thống kê đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của quỹ ETF VinaCapital VN100 được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính (39,5%), bất động sản (21,1%), tiêu dùng thiết yếu (10,6%), vật liệu (11,3%), công nghiệp (6,2%), công nghệ (4,3%), tiêu dùng không thiết yếu (4,7%), tiện ích (1,0%), và năng lượng (0,9%) với danh mục đầu tư bao gồm HPG, VIC, TCB, VPB và VHM.

Ông Brook Taylor, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital cho biết, các quỹ mở do VinaCapital quản lý đem lại cho các nhà đầu tư mức lợi nhuận vượt trội, cao hơn rất nhiều so với chỉ số tham chiếu và các quỹ tương ứng trên thị trường nhờ quy trình đầu tư kỷ luật, chiến lược bài bản và chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, ông cũng thể hiện niềm tin vào tương lai sắp tới: "Chúng tôi rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để đầu tư chứng khoán thành công, nhà đầu tư nên có tầm nhìn dài hạn và kiến thức đầu tư vững chắc để chọn lựa được các cổ phiếu tốt và giảm thiểu rủi ro".


Lê Phương