Sông Công – Thái Nguyên: Huy động hơn 6.800 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng trong 5 năm

29/07/2021 11:48 GMT+7
Trong 5 năm , TP.Sông Công (Thái Nguyên) đã huy động hơn 6.800 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm hoàn thành tiêu chí đô thị loại 2.

Trong đó, một số lĩnh vực huy động nguồn lực đầu tư lớn như: Xây dựng hạ tầng giao thông (817 tỷ đồng); hạ tầng phát triển công nghiệp (hơn 3.800 tỷ đồng); hạ tầng thương mại - dịch vụ (hơn 239 tỷ đồng); xây dựng các khu dân cư, khu đô thị (trên 1.700 tỷ đồng).

Sông Công – Thái Nguyên: Huy động hơn 6.800 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng trong 5 năm - Ảnh 1.

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn TP.Sông Công được đầu tư xây dựng khang trang (Ảnh: Hà Thanh)

Đến nay, qua đối chiếu với các tiêu chuẩn của đô thị loại 2, TP.Sông Công đã đạt 53/59 tiêu chuẩn với tổng điểm 90,2/100.

Thời gian tới, TP.Sông Công sẽ tiếp tục huy động, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để tập trung hoàn thiện hệ thống đường giao thông, phát triển hệ thống cơ sở giáo dục cấp đô thị, nâng cấp hai xã Bá Xuyên và Tân Quang trở thành phường.

Hà Thanh