Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR): Lãnh đạo mua vào gần 2 tháng mới công bố

03/03/2022 09:47 GMT+7
Lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán GVR - sàn HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Cửu Tuệ, phụ trách quản trị công ty vừa mua 410.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0 lên 410.000 cổ phiếu, tương đương 0,01% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 12/1/2022.

Như vậy, sau gần 2 tháng giao dịch, ông Tuệ mới báo cáo kết quả giao dịch.

Được biết, theo khoản đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoặc kết thúc thời gian dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, GVR ghi nhận doanh thu đạt 9.655,86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.786,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,6% và giảm 44,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 26,2% lên 26,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 8,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 194 tỷ đồng lên 2.564 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 83,8%, tương ứng giảm 1.370,44 tỷ đồng về 264,16 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 53,3%, tương ứng giảm 257,3 tỷ đồng về 225,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 23,9%, tương ứng giảm 205,52 tỷ đồng về 655,38 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 88,9%, tương ứng giảm 793,64 tỷ đồng về 98,96 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm do hụt doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Công ty có thuyết minh trong quý IV/2021 hụt doanh thu tài chính do không ghi nhận lãi bán các khoản đầu tư so với cùng kỳ ghi 1.263,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng chỉ ghi nhận tiền bồi thường là 28,7 tỷ đồng so với cùng kỳ là 959 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2021, GVR ghi nhận doanh thu đạt 26.350,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.602,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,8% và 10,4% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, GVR đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 26.914 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.564 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 122,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/3, cổ phiếu GVR giảm 300 đồng về 35.400 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc
Cùng chuyên mục