Tập đoàn Green+ báo lãi 1,3 tỷ đồng trong quý I/2022, tài sản tăng 53%

16/06/2022 13:41 GMT+7
Kết thúc quý I/2022, Tập đoàn Green+ báo lãi 1,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 610 triệu đồng.

Công ty CP Tập đoàn Green+ vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 133,8 tỷ đồng, gấp gần 83 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, giá vốn bán hàng giảm tới 80% nên lợi nhuận gộp tăng 7,6 lần lên 7,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 32,4% lên 1,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng đạt 709,7 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 2,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,6% và 87%.

Tập đoàn Green+ báo lãi 1,3 tỷ đồng trong quý I/2022, tài sản tăng 53% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2022 của Tập đoàn Green+

Kết thúc quý I/2022, Tập đoàn Green+ báo lãi 1,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 610 triệu đồng.

Tính đến cuối tháng 3/2021, tổng tài sản của Green đạt 679,6 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 305 tỷ đồng, tăng 88,% so với đầu năm, hàng tồn kho dạt 5,3 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 85,5 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Nợ phải trả tăng tới 550%, trong đó người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 30 tỷ, phải trả ngắn hạn khác gần 41 tỷ và vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 23,2 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đàon Green+ được thành lập năm 2016, có trụ sở tại xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh thực phẩm chức năng, phân bón, đầu tư tài chính và cho thuê mặt bằng.


O.L